Druga statistika

Uredba (EU) št. 1011/2012 ECB z dne 17. oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24) (Uradni list EU, št. L305/12 in L116/2015)

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2021/834 z dne 26. marca 2021 o statističnih informacijah, ki se poročajo o izdajah vrednostnih papirjev (ECB/2021/15) (Uradni list EU št. 208/2021)

Smernica ECB z dne 25. julija 2013 o statistiki državnih financ (prenovitev) (ECB/2013/23) (Uradni list EU, št. L2/2013 in L267/14)
Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 20/2011)
Navodilo o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) (Uradni list RS, št. 20/2011 in 23/2012)