Identifikacijske oznake in kode BIC

Nacionalna identifikacijska oznaka je namenjena identifikaciji dodeljevalca IBAN (subjekti, ki lahko dodeljujejo IBAN so opredeljeni v Sklepu o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa), uporablja pa se za izpeljavo BIC kode končnega prejemnika plačila na podlagi njegove enotne strukture bančnega računa (IBAN).

Poslovna identifikacijska koda (Business Identifier Code; BIC, poimenovana tudi "SWIFT koda") je koda, ki jo lahko pri SWIFT pridobijo institucije, ki izvajajo finančne transakcije. Koda se uporablja za avtomatizirano identifikacijo in usmerjanje finančnih transakcij, saj enolično identificira posamezno finančno ali nefinančno institucijo.

Seznam BIC kod in dvo- oziroma petmestnih* (nacionalnih) identifikacijskih oznak slovenskih dodeljevalcev IBAN

NAZIV

 NASLOV

 BIC KODA

DVO- OZIROMA PETMESTNA (NACIONALNA) IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA

 ADDIKO BANK D.D.

Dunajska 117
1000 Ljubljana

HAABSI22

33

 BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

Pristaniška 14
6502 Koper

BAKOSI2X

10

 BANKA SLOVENIJE

Slovenska 35
1505 Ljubljana

BSLJSI2X

01

 BANKA SPARKASSE D.D.

Cesta v Kleče 15
1000 Ljubljana

KSPKSI22

34

 BKS BANKA AG, BANČNA PODRUŽNICA

Verovškova ulica 55A
1000 Ljubljana

BFKKSI22

35

 DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA

Miklošičeva 5
1000 Ljubljana

HDELSI22

61

 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.

Kolodvorska 9
1000 Ljubljana

SZKBSI2X

19

 GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

Bleiweisova 1
4000 Kranj

GORESI2X

07

 HRANILNICA LON D.D., KRANJ

Žanova ulica 3
4000 Kranj

HLONSI22

60

 KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA, D.O.O. Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
KDDSSI22 79
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
KBMASI2X 04
KBMASI2X 05

 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

Trg republike 2
1520 Ljubljana

LJBASI2X 02

LJBASI2X

30

 PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA D.D.

Glavni trg 15
5271 Vipava

HKVISI22

64

 SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d., LJUBLJANA Ulica Josipine Turnograjske 6
1000 Ljubljana
SIDRSI22 38

 SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Ajdovščina 4
1513 Ljubljana

SKBASI2X

03

UNICREDIT BANKA SLOVENIJE D.D.

Ameriška ulica 2
1000 Ljubljana

BACXSI22

29

MBILLS DRUŽBA ZA IZDAJO ELEKTRONSKEGA DENARJA IN PLAČILNE STORITVE D.O.O.

Tržaška cesta 118
1000 Ljubljana

/ 91001
PAYWISER DRUŽBA ZA IZDAJO ELEKTRONSKEGA DENARJA IN PLAČILNE STORITVE, D. O. O. Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana
PWSRSI22 91002
* Banka Slovenije v skladu s Sklepom o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa (Uradni list RS, št. 21/21) petmestno nacionalno identifikacijsko oznako določi dodeljevalcu IBAN, ki je plačilna institucija, plačilna institucija z opustitvijo, družba za izdajo elektronskega denarja ali družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo na podlagi njegove zahteve. Ostalim dodeljevalcem IBAN Banka Slovenije dodeli dvomestno identifikacijsko oznako, pri čemer pa ostala tri mesta v nacionalni identifikacijski oznaki določi le-ta sam.