Sodelujte pri izbiri teme, prikazane na novi seriji evrskih bankovcev

15.08.2023 / Sporočilo za javnost

V okviru Evropske centralne banke (ECB) so se začele priprave na izdajo nove serije evrskih bankovcev. Sprejeta je bila odločitev, da bo poleg nadgradnje varnostnih elementov nova serija bankovcev dobila tudi novo podobo. V prvem koraku vas tako vabimo, da s sodelovanjem v anketi izrazite svoje mnenje o temi, ki bo upodobljena na novih bankovcih.

Vabljeni, da med 10. julijem in 31. avgustom 2023 izpolnite anketo na spletnem mestu ECB. Svoje mnenje lahko sporočite o naslednjih sedmih temah, ki so predlagane na podlagi predlogov večdisciplinarne svetovalne skupine, ki so jo sestavljali člani iz vseh držav evrskega območja.

  • Evropska kultura
  • Evropske vrednote, kot se odražajo v naravi
  • Naša Evropa, naša identiteta
  • Prihodnost je tvoja
  • Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče
  • Reke: vodovja življenja v Evropi.
  • Roke: skupaj gradimo Evropo

V nadaljevanju procesa izbire teme bo z namenom, da bodo enakopravno zastopana mnenja iz vseh držav članic, potekala terenska raziskava, ki bo enaka vprašanja zastavila reprezentativnemu vzorcu ljudi v vseh država evrskega območja. Končno odločitev glede teme naslednje generacije bankovcev bo predvidoma leta 2024 sprejel Svet ECB.

Odločitvi bo sledil oblikovni natečaj. Evropski državljani in državljanke bomo nato ponovno imeli možnost, da povemo, katera od oblikovnih podob, ki so izšle iz natečaja, nam je najbližje.

Odločitev o prihodnji oblikovni podobi ter o času proizvodnje in izdaje novih bankovcev bo predvidoma sprejeta leta 2026.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh ECB.