V Banki Slovenije nadaljujemo dialog z gospodarskimi družbami

26.03.2024 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije nadaljujemo redni dialog z gospodarskimi družbami, ki nam omogoča izmenjavo pogledov na trenutna in pričakovana makroekonomska gibanja. Na ta način poglabljamo razumevanje aktualnih izzivov, s katerimi se sooča gospodarstvo in ki terjajo posebno pozornost odločevalcev.

V okviru tokratnega srečanja smo se sestali s predstavniki družb predelovalne dejavnosti in logistike. Med razpravo smo naslovili številne izzive in priložnosti trenutnega makroekonomskega okolja, med drugim pričakovanja glede gibanja plač in inflacije, konkurenčnosti, vpliva geopolitičnih razmer na poslovanje ter dostopnosti financiranja in vpliva tega na investicijsko aktivnost.