Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada v Washingtonu

22.09.2011 / Sporočilo za javnost

Guverner Banke Slovenije Marko Kranjec se bo udeležil rednega letnega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, ki bo potekalo od 23. do 24. septembra 2011 v Washingtonu, D.C.. Na zasedanju Denarnega in finančnega odbora Mednarodnega denarnega sklada, ki se ga bo udeležil guverner Kranjec, bo potekala razprava o dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, o tem kakšne so napovedi prihodnjih dogajanj in možni odzivi politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava konsolidiranega poročila o izvajanju multilateralnega nadzora ter akcijski načrt generalne direktorice.

Guverner Kranjec bo v Washingtonu sodeloval na plenarnem zasedanju Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke ter se udeležil vrste bilateralnih srečanj s predstavniki mednarodnih finančnih in bančnih institucij.