Priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev MSME

Priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev MSME

Banka Slovenije je v sodelovanju s Svetovno banko in ob posvetovanju s slovenskim bančnim sektorjem pripravila Priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME). Priročnik ima osem poglavji s praktičnimi napotki bankam za vsa področja upravljanja NPL MSME.
Sestavni del Priročnika so tudi vrednosti nekaterih finančnih kazalcev za izbrane gospodarske panoge v Sloveniji, praktični primeri rešitev ("case studies") in primeri pravnih dokumentov (pogodb).

14.03.2017 Priročnik za učinkovito upravljanje in reševanje nedonosnih terjatev do mikro, malih in srednjih podjetij (MSME)
14.03.2017 Vzorci obrazcev in predloge: Priprava na reševanje – kontrolni seznam za dolžnike MSME, Predloga dogovora o moratoriju, Terminski načrt procesa prestrukturiranja
14.03.2017 Študije primerov za reševanje nedonosnih terjatev MSME