Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 16.10.2012

16.10.2012 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve, poslovanje bank v prvih osmih mesecih letošnjega leta ter gibanja na kapitalskem trgu.