Poravnava bankomatov

Poravnava bankomatov je plačilni sistem, v okviru katerega se izvajata obračun in poravnava denarnih terjatev in obveznosti iz naslova transakcij z domačimi debetnimi karticami (BA Maestro, Activa Maestro) na bankomatih, kadar imetnik kartice dvig opravi na bankomatu pri drugem udeležencu plačilnega sistema, ne pa pri udeležencu, pri katerem ima odprt račun. Upravlja ga družba Bankart d. o. o.

Obračun denarnih terjatev in obveznosti izvaja družba Bankart d. o. o., medtem ko poravnavo denarnih terjatev in obveznosti izvaja Banka Slovenije enkrat dnevno na poravnalnih računih udeležencev v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija.