Raziskave in analize

Zbirki Prikazi in analize ter Delovni zvezki Banke Slovenije pripravljajo oddelki Banke Slovenije in jih za javno objavo urejajo postopki v okviru Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo.
Prispevki obravnavajo različna aktualna strokovna področja, ki sodijo v širši okvir dela in nalog centralne banke s poudarkom na analizi denarne politike, bančnega sistema, finančnih trgov in plačilne bilance.

Prikazi in analize

Prikazi in analize

Preberi več

Delovni zvezki Banke Slovenije

Delovni zvezki Banke Slovenije

Preberi več