Nacionalna skupina deležnikov za tržno infrastrukturo za vrednostne papirje in finančno zavarovanje

Nacionalna skupina deležnikov za tržno infrastrukturo za vrednostne papirje in finančno zavarovanje (NSD AMI-SeCo) predstavlja forum, znotraj katerega lahko deležniki na post-trgovalnem segmentu trga z vrednostnimi papirji prostovoljno razpravljajo, se posvetujejo, sodelujejo in se zavežejo k izvedbi vsem deležnikom sprejemljivih aktivnosti na področjih kliringa in poravnave vrednostnih papirjev ter upravljanja s finančnim zavarovanjem v slovenskem okolju, ob upoštevanju aktualnih integracijskih aktivnosti na ravni Evropske unije.

 

Vzpostavljena je s ciljem podpirati nadaljnjo integracijo slovenskega finančnega trga z evropskim na področjih kliringa in poravnave vrednostnih papirjev ter upravljanja s finančnim zavarovanjem ter omogočati možnost komunikacije z Evrosistemom kot upravljavcem infrastruktur finančnega trga in z njimi povezanih projektov.

 

NSD AMI-SeCo nadomešča in ob upoštevanju izhodišč za delovanje nacionalnih skupin deležnikov, kot jih je potrdila Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral, nadgrajuje pristojnosti Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2-Securities (T2S NUG). Pristojnosti, aktivnosti in način delovanja NSD AMI-SeCo so natančneje opredeljeni v mandatu in poslovniku.

 

Sodelujoči v NSD AMI-SeCo:

  • Banka Slovenije
  • Klirinško depotna družba
  • Združenje bank Slovenije
  • Ljubljanska borza
  • Ministrstvo za finance
  • Agencija za trg vrednostnih papirjev
  • Banke
  • Borznoposredniške družbe