Slovesnost ob 25. obletnici uvedbe tolarja in podelitev nagrad za magistrska in doktorska dela

13.10.2016 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije je danes potekala slovesnost ob 25. obletnici uvedbe tolarja in podelitev nagrad za najboljša magistrska in doktorska dela s finančnega področja študentom slovenskih univerz.

Slavnostni govornik je bil Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, ki je ob zaključku nagovora guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Jazbecu poklonil slovensko zastavo  - posebno protokolarno darilo predsednika RS ob praznovanju 25. obletnice samostojnosti naše države.  Prisotne so nagovorili še dr. France Arhar, prvi guverner Banke Slovenije, dr. Marko Kranjec, republiški sekretar za finance (maj 1990 - maj 1991) in guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec. Slovesnosti so se udeležili ministrica za finance mag. Mateja Vraničar Erman, aktualni in bivši člani Sveta Banke Slovenije, dekani in mentorji nagrajencev ter drugi gostje.

Banka Slovenije že 24 let podeljuje nagrade študentom slovenskih fakultet za njihove zaključne naloge. Do danes je nagrado prejelo 267 nagrajencev. 

Letos je na razpis prispelo 26 vlog. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je sklenila, da nagrado podeli osmim nalogam:

  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejela magistra znanosti Mateja Gradišar Stijepić. Naloga z naslovom Banka kot upnik v izvršilnem postopku je nastala pod mentorstvom Mete Ahtik in Jerce Kramberger Škerl na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejel magister poslovnih ved David Andrejc. Naloga z naslovom Vpliv uporabljenih statističnih metod na model verjetnosti neplačila: primer poslovne banke, je nastala pod mentorstvom Marka Pahorja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejela magistrica finančne matematike Špela Kern Šuklje. Naloga z naslovom Ocenjevanje izgube ob neplačilu z odločitvenim drevesom, je nastala pod mentorstvom Tomaža Koširja na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejel magister poslovnih ved Peter Korenčan. Naloga z naslovom Ekonometrična analiza vrednotenja bivalnih nepremičnin v Sloveniji, je nastala pod mentorstvom Miroslava Verbiča na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za magistrsko nalogo je prejel magister ekonomskih ved Jan Radovan. Naloga z naslovom Fiskalna politika v razmerah likvidnostne pasti: DSGE pristop, je nastala pod mentorstvom Igorja Mastena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za doktorsko nalogo je prejela doktorica znanosti Živa Jezernik. Naloga z naslovom Vpliv kolektivne dinamike odločanja na proces upravljanja s tveganji v bankah, je nastala pod mentorstvom Marka Košaka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za doktorsko nalogo je prejel doktor znanosti Jernej Mencinger. Naloga z naslovom The Impact of the fiscal policy transmisson mechanism on economic activity, je nastala pod mentorstvom Aleksandra Aristovnika na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Nagrado za doktorsko nalogo prejme doktor znanosti Matjaž Volk. Naloga z naslovom Credit risk and the business cycle je nastala pod mentorstvom Igorja Mastena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Nagrajene magistrske in doktorske naloge so na voljo na povezavi: Nagrajena dela študentov

Fotografije