Omejitev razdelitve dobičkov lizing družb

20.05.2020 / Sporočilo za javnost

Po tem ko smo v Banki Slovenije pred časom sprejeli makrobonitetni ukrep o omejitvi razdelitve dobičkov bank in hranilnic, smo s priporočilom podobne smernice podali tudi lizing družbam. Epidemiološka kriza, v kateri se je znašla tudi Slovenija, bo imela velike gospodarske posledice. To bo nedvomno vplivalo tudi na poslovanje lizing družb. Namen priporočila je zagotoviti, da tudi lizing družbe ohranijo čim višjo raven kapitaliziranosti. Priporočilo bo predvidoma veljalo eno leto.

"Trajanje in morebitne ponovitve epidemije ter z njo povezanih omejevalnih ukrepov je težko napovedati, zato je potrebno zagotoviti, da lizing družbe ohranijo čim višjo raven kapitaliziranosti. Priporočilo o omejitvi razdelitve dobička bo pripomoglo k ohranitvi finančne stabilnosti in preprečilo morebiten nastanek motenj v delovanju lizing družb," smo priporočilo povzeli v Banki Slovenije.

Priporočilo se nanaša na lizinške družbe, ki so v letu 2019 ustvarile vsaj 1 mio EUR novih lizinških poslov, ob tem so posli iz finančnega najema predstavljali vsaj 50 % vseh novih poslov, njihova bilančna vsota pa presega 10 mio EUR. Vključuje začasno omejitev razdelitve dobička družbenikom, razdelitve vplačanega presežka kapitala, ki je povezan s kapitalskimi instrumenti, zadržanega dobička, akumuliranih drugih vseobsegajočih donosov, drugih rezerv ter rezervacij in uporabe dobička za druge namene, na primer za izplačila članom poslovodstva.

Priporočilo bo predvidoma veljalo eno leto. Bomo pa v Banki Slovenije pozorno spremljali razmere in ob pomembnem zmanjšanju ali povečanju tveganj priporočilo ustrezno prilagodili.