Koledar objav

 

Kategorija podatkov September 2019 Oktober 2019 November 2019 December 2019
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi     29. (za 3. kvartal 2019)  
Indeks industrijske proizvodnje 10. (za julij 2019) 10. (za avgust 2019) 08. (za september 2019) 10. (za oktober 2019)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 24. (za september 2019) 25. (za oktober 2019) 25. (za november 2019) 20. (za december 2019)
Trg delovne sile: Zaposlenost     29. (za 3. kvartal 2019)  
Trg delovne sile: Brezposelnost     29. (za 3. kvartal 2019)  
Trg delovne sile: Plače 16. (za julij 2019) 15. (za avgust 2019) 15. (za september 2019) 16. (za oktober 2019)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 30. (za september 2019) 30. (za oktober 2019) 29. (za november 2019) 30. (za december 2019)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 20. (za avgust 2019) 21. (za september 2019) 21. (za oktober 2019) 20. (za november 2019)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 30. (za avgust 2019) najkasneje 30. (za september 2019) najkasneje 29. (za oktober 2019) najkasneje 31. (za november 2019)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 30. (za avgust 2019) najkasneje 30. (za september 2019) najkasneje 29. (za oktober 2019) najkasneje 31. (za november 2019)
Skupaj poroštva 30. (za 2. kvartal 2019)     najkasneje 31. (za 3. kvartal 2019)
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 30. (za avgust 2019) najkasneje 30. (za september 2019) najkasneje 29. (za oktober 2019) najkasneje 31. (za november 2019)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 13. (za avgust 2019) najkasneje 14. (za september 2019) najkasneje 14. (za oktober 2019) najkasneje 13. (za november 2019)
Obrestne mere 1 13. (za avgust 2019) najkasneje 14. (za september 2019) najkasneje 14. (za oktober 2019) najkasneje 13. (za november 2019)
Indikatorji finančne stabilnosti 27. (za 2. kvartal 2019)     najkasneje 31. (za 3. kvartal 2019)
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 10. (za avgust 2019) najkasneje 14. (za september 2019) najkasneje 14. (za oktober 2019) najkasneje 13. (za november 2019)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 13. (za julij 2019) 14. (za avgust 2019) 13. (za september 2019) 16. (za oktober 2019)
Mednarodne rezerve 06. (za avgust 2019) 07. (za september 2019) 07. (za oktober 2019) 06. (za november 2019)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 13. (za avgust 2019) 14. (za september 2019) 13. (za oktober 2019) 16. (za november 2019)
Zunanja trgovina 09. (za julij 2019) 10. (za avgust 2019) 08. (za september 2019) 08. (za september 2019)
Prikaz stanja mednarodnih naložb 13. (za 2. kvartal 2019)     16. (za 3. kvartal 2019)
Zunanji dolg 13. (za julij 2019) 14. (za avgust 2019) 13. (za september 2019) 16. (za oktober 2019)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo   29 (za 2. kvartal 2019)    

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2019 objavljeni v februarju 2019.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.