Koledar objav

Kategorija podatkov September 2018 Oktober 2018 November 2018 December 2018
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi     30. (za 3. kvartal 2018)  
Indeks industrijske proizvodnje 10. (za julij 2018) 10. (za avgust 2018) 09. (za september 2018) 10. (za oktober 2018)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 24. (za september 2018) 25. (za oktober 2018) 26. (za november 2018) 21. (za december 2018)
Trg delovne sile: Zaposlenost     29. (za 3. kvartal 2018)  
Trg delovne sile: Brezposelnost     29. (za 3. kvartal 2018)  
Trg delovne sile: Plače 17. (za julij 2018) 15. (za avgust 2018) 15. (za september 2018) 17. (za oktober 2018)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 28. (za september 2018) 30. (za oktober 2018) 30. (za november 2018) 28. (za december 2018)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 21. (za avgust 2018) 19. (za september 2018) 21. (za oktober 2018) 20. (za november 2018)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 28. (za avgust 2018) najkasneje 31. (za september 2018) najkasneje 30. (za oktober 2018) najkasneje 31. (za november 2018)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 28. (za avgust 2018) najkasneje 31. (za september 2018) najkasneje 30. (za oktober 2018) najkasneje 31. (za november 2018)
Skupaj poroštva 28. (za 2. kvartal 2018)     najkasneje 31. (za 3. kvartal 2018)
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 28. (za avgust 2018) najkasneje 31. (za september 2018) najkasneje 30. (za oktober 2018) najkasneje 31. (za november 2018)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14. (za avgust 2018) najkasneje 12. (za september 2018) najkasneje 14. (za oktober 2018) najkasneje 14. (za november 2018)
Obrestne mere 1 14. (za avgust 2018) najkasneje 12. (za september 2018) najkasneje 14. (za oktober 2018) najkasneje 14. (za november 2018)
Indikatorji finančne stabilnosti 18. (za 2. kvartal 2018)     najkasneje 31. (za 3. kvartal 2018)
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 04. (za avgust 2018) najkasneje 12. (za september 2018) najkasneje 14. (za oktober 2018) najkasneje 14. (za november 2018)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 13. (za julij 2018) najkasneje 31. (za avgust 2018) najkasneje 30. (za september 2018) najkasneje 31. (za oktober 2018)
Mednarodne rezerve 07. (za avgust 2018) najkasneje 05. (za september 2018) najkasneje 07. (za oktober 2018) najkasneje 07. (za november 2018)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 13. (za avgust 2018) najkasneje 31. (za september 2018) najkasneje 30. (za oktober 2018) najkasneje 31. (za november 2018)
Zunanja trgovina 07. (za julij 2018) 10. (za avgust 2018) 09. (za september 2018) 10. (za oktober 2018)
Prikaz stanja mednarodnih naložb 13. (za 2. kvartal 2018)     najkasneje 31. (za 3. kvartal 2018)
Zunanji dolg 13. (za julij 2018) najkasneje 31. (za avgust 2018) najkasneje 30. (za september 2018) najkasneje 31. (za oktober 2018)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo   29 (za 2. kvartal 2018)    

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2017 objavljeni v februarju 2017.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.