Koledar objav

Kategorija podatkov November 2019 December 2019 Januar 2020 Februar 2020
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi 29. (za 3. kvartal 2019)     najkasneje 28. (za 4. kvartal 2019)
Indeks industrijske proizvodnje 08. (za september 2019) 10. (za oktober 2019) najkasneje 10. (za november 2019) najkasneje 10. (za december 2019)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 25. (za november 2019) 20. (za december 2019) najkasneje 27. (za januar 2020) najkasneje 27. (za februar 2020)
Trg delovne sile: Zaposlenost 29. (za 3. kvartal 2019)     najkasneje 28. (za 4. kvartal 2019)
Trg delovne sile: Brezposelnost 29. (za 3. kvartal 2019)     najkasneje 28. (za 4. kvartal 2019)
Trg delovne sile: Plače 15. (za september 2019) 16. (za oktober 2019) najkasneje 16. (za november 2020) najkasneje 15. (za december 2020)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 29. (za november 2019) 30. (za december 2019) najkasneje 31. (za januar 2020) najkasneje 28. (za februar 2020)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 21. (za oktober 2019) 20. (za november 2019) najkasneje 21. (za december 2019) najkasneje 21. (za januar 2020)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 29. (za oktober 2019) najkasneje 31. (za november 2019) najkasneje 31. (za december 2019) najkasneje 28. (za januar 2020)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 29. (za oktober 2019) najkasneje 31. (za november 2019) najkasneje 31. (za december 2019) najkasneje 28. (za januar 2020)
Skupaj poroštva   najkasneje 31. (za 3. kvartal 2019)    
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 29. (za oktober 2019) najkasneje 31. (za november 2019) najkasneje 31. (za december 2019) najkasneje 28. (za januar 2020)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14. (za oktober 2019) najkasneje 13. (za november 2019) najkasneje 14. (za december 2019) najkasneje 14. (za januar 2020)
Obrestne mere 1 14. (za oktober 2019) najkasneje 13. (za november 2019) najkasneje 14. (za december 2019) najkasneje 14. (za januar 2020)
Indikatorji finančne stabilnosti   najkasneje 31. (za 3. kvartal 2019)    
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 12. (za oktober 2019) najkasneje 13. (za november 2019) najkasneje 14. (za december 2019) najkasneje 14. (za januar 2020)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 13. (za september 2019) 16. (za oktober 2019) 13. (za november 2019) 13. (za december 2019)
Mednarodne rezerve 07. (za oktober 2019) 06. (za november 2019) 07. (za december 2019) 06. (za januar 2020)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 13. (za oktober 2019) 16. (za november 2019) 13. (za december 2019) 13. (za januar 2020)
Zunanja trgovina 08. (za september 2019) 10. (za oktober 2019) najkasneje 10. (za november 2019) najkasneje 10. (za december 2020)
Prikaz stanja mednarodnih naložb   16. (za 3. kvartal 2019)    
Zunanji dolg 13. (za september 2019) 16. (za oktober 2019) 13. (za november 2019) 13. (za december 2019)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo     najkasneje 31 (za 3. kvartal 2019)  

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2019 objavljeni v februarju 2019.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.