Koledar objav

Kategorija podatkov Marec 2019 April 2019 Maj 2019 Junij 2019
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi     31. (za 1. kvartal 2019)  
Indeks industrijske proizvodnje 11. (za januar 2019) 10. (za februar 2019) 10. (za marec 2019) 10. (za april 2019)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 25. (za marec 2019) 24. (za april 2019) 24. (za maj 2019) 21. (za junij 2019)
Trg delovne sile: Zaposlenost     30. (za 1. kvartal 2019)  
Trg delovne sile: Brezposelnost     30. (za 1. kvartal 2019)  
Trg delovne sile: Plače 15. (za januar 2019) 15. (za februar 2019) 15. (za marec 2019) 17. (za april 2019)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 29. (za marec 2019) 30. (za april 2019) 31. (za maj 2019) 28. (za junij 2019)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 21. (za februar 2019) 19. (za marec 2019) 21. (za april 2019) 20. (za maj 2019)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja   najkasneje 30. (za 2018)    
Državni proračun 29. (za februar 2019) najkasneje 30. (za marec 2019) najkasneje 31. (za april 2019) najkasneje 28. (za maj 2019)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 29. (za februar 2019) najkasneje 30. (za marec 2019) najkasneje 31. (za april 2019) najkasneje 28. (za maj 2019)
Skupaj poroštva 29. (za 4. kvartal 2018)     najkasneje 28. (za 1. kvartal 2019)
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 29. (za februar 2019) najkasneje 30. (za marec 2019) najkasneje 31. (za april 2019) najkasneje 28. (za maj 2019)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14. (za februar 2019) najkasneje 12. (za marec 2019) najkasneje 14. (za april 2019) najkasneje 14. (za maj 2019)
Obrestne mere 1 14. (za februar 2019) najkasneje 12. (za marec 2019) najkasneje 14. (za april 2019) najkasneje 14. (za maj 2019)
Indikatorji finančne stabilnosti 29. (za 4. kvartal 2018)     najkasneje 28. (za 1. kvartal 2019)
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 05. (za februar 2019) najkasneje 12. (za marec 2019) najkasneje 14. (za april 2019) najkasneje 14. (za maj 2019)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 18. (za januar 2019) 12. (za februar 2019) 14. (za marec 2019) 13. (za april 2019)
Mednarodne rezerve 07. (za februar 2019) 05. (za marec 2019) 07. (za april 2019) 07. (za maj 2019)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 18. (za februar 2019) 12. (za marec 2019) 14. (za april 2019) 13. (za maj 2019)
Zunanja trgovina 12. (za januar 2019) 09. (za februar 2019) 10. (za marec 2019) 07. (za april 2019)
Prikaz stanja mednarodnih naložb 18. (za 4. kvartal 2018)     13. (za 1. kvartal 2019)
Zunanji dolg 18. (za januar 2019) 12. (za februar 2019) 14. (za marec 2019) 13. (za april 2019)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo   25 (za 4. kvartal 2018)    

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2019 objavljeni v februarju 2019.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.