Koledar objav

Kategorija podatkov Januar 2019 Februar 2019 Marec 2019 April 2019
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi   28. (za 4. kvartal 2018)    
Indeks industrijske proizvodnje 10. (za november 2018) 11. (za december 2018) 11. (za januar 2019) 10. (za februar 2019)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 25. (za januar 2019) 22. (za februar 2019) 25. (za marec 2019) 24. (za april 2019)
Trg delovne sile: Zaposlenost   28. (za 4. kvartal 2018)    
Trg delovne sile: Brezposelnost   28. (za 4. kvartal 2018)    
Trg delovne sile: Plače 15. (za november 2018) 15. (za december 2018) 15. (za januar 2019) 15. (za februar 2019)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin ** 6. (za januar 2019), 28. (za februar 2019) 29. (za marec 2019) 30. (za april 2019)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 21. (za december 2018) 21. (za januar 2019) 21. (za februar 2019) 19. (za marec 2019)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 31. (za december 2018) najkasneje 28. (za januar 2019) najkasneje 29. (za februar 2019) najkasneje 30. (za februar 2019)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 31. (za december 2018) najkasneje 28. (za januar 2019) najkasneje 29. (za februar 2019) najkasneje 30. (za februar 2019)
Skupaj poroštva     najkasneje 29. (za 4. kvartal 2018)  
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 31. (za december 2018) najkasneje 28. (za januar 2019) najkasneje 29. (za februar 2019) najkasneje 30. (za februar 2019)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14. (za december 2018) najkasneje 14. (za januar 2019) najkasneje 14. (za februar 2019) najkasneje 12. (za marec 2019)
Obrestne mere 1 14. (za december 2018) najkasneje 14. (za januar 2019) najkasneje 14. (za februar 2019) najkasneje 12. (za marec 2019)
Indikatorji finančne stabilnosti     najkasneje 29. (za 4. kvartal 2018)  
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 08. (za december 2018) najkasneje 14. (za januar 2019) najkasneje 14. (za februar 2019) najkasneje 12. (za marec 2019)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 14. (za november 2018) 13. (za december 2018) 18. (za januar 2019) 12. (za februar 2019)
Mednarodne rezerve 07. (za december 2018) 07. (za januar 2019) 07. (za februar 2019) 05. (za marec 2019)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 14. (za december 2018) 13. (za januar 2019) 18. (za februar 2019) 12. (za marec 2019)
Zunanja trgovina 09. (za november 2018) 07. (za december 2018) 12. (za januar 2019) 09. (za februar 2019)
Prikaz stanja mednarodnih naložb     18. (za 4. kvartal 2018)  
Zunanji dolg 14. (za november 2018) 13. (za december 2018) 18. (za januar 2019) 12. (za februar 2019)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo 31 (za 3. kvartal 2018)     25 (za 4. kvartal 2018)

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2019 objavljeni v februarju 2019.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.