Koledar objav

SDDS PLUS  - KOLEDAR OBJAV

ekonomskih in finančnih podatkov za Slovenijo

Kazalnik Opombe ** Objave *
Maj 2020*** Junij 2020 Julij 2020 Avgust 2020
REALNI SEKTOR          
Nacionalni računi   29
(za Q1 2020)
    31
  (za Q2 2020)
Sektorske bilance stanja        31
(za Q1 2020)
 
Indeks industrijske proizvodnje   11
(za Marec 2020)
10
(za April 2020)
10
(za Maj 2020)
10
(za Junij 2020)
Poslovne tendence - kazalec zaupanja   25
(za Maj 2020)
24
(za Junij 2020)
24
(za Julij 2020)
25
(za Avgust 2020)
Trg delovne sile: Zaposlenost   29
(za Q1 2020)
    28
(za Q2 2020)
Trg delovne sile: Brezposelnost   29
(za Q1 2020)
    28
(za Q2 2020)
Trg delovne sile: Plače   25
(za Marec 2020)
26
(za April 2020)
27
(za Maj 2020)
25
(za Junij 2020)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin Timeliness flexibility 29
(za Maj 2020)
30
(za Junij 2020)
31
(za Julij 2020)
31
(za Avgust 2020)
Kazalci cen: Indeks cen industrijskih izdelkov pri proizvajacih   21
(za April 2020)
19
(za Maj 2020)
20
(za Junij 2020)
21
(za Julij 2020)
FISKALNI SEKTOR          
Bilance države       najkasneje 31
(za Q1 2020)
 
Dolg države     najkasneje 30
(za Q1 2020)
   
Bilance centralne države       31
(za Q1 2020)
 
Bilance centralne države - državni proračun    29
(za April 2020)
najkasneje 30
(za Maj 2020)
najkasneje 31
(za Junij 2020)
najkasneje 31
(za Julij 2020)
Dolg centralne države     najkasneje 30
(za Q1 2020)
   
FINANČNI SEKTOR          
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema)    29
(za April 2020)
najkasneje 30
(za Maj 2020)
najkasneje 31
(za Junij 2020)
najkasneje 31
(za Julij 2020)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Sloveneije)    14
(za April 2020)
najkasneje 14
(za Maj 2020)
najkasneje 14
(za Junij 2020)
najkasneje 14
(za Julij 2020)
Analitični računi drugih finančnih institucij (Bilanca drugih finančnih institucij)       31
(za Q1 2020)
 
Indikatorji finančne stabilnosti          
     Delež temeljnega kapitala v RWA     NLT 30
(za Q1 2020)
   
     Delež temeljnega kapitala v sredstvih     NLT 30
(za Q1 2020)
   
     Delež nedonosnih kreditov zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu     NLT 30
(za Q1 2020)
   
     Delež nedonosnih kreditov v vseh bruto kreditih     NLT 30
(za Q1 2020)
   
     Donos na povprečno aktivo (ROA)     NLT 30
(za Q1 2020)
   
     Delež likvidnih sredstev v kratkoročnih obveznostih     NLT 30
(za Q1 2020)
   
     Cene stanovanjskih nepremičnin      24
(za Q1 2020)
   
Dolžniški vrednostni papirji       31
(za Q1 2020)
 
SEKTOR TUJINA          
Plačilna bilanca   14
(za Marec 2020)
15
(za April 2020)
14
(za Maj 2020)
13
(za Junij 2020)
Mednarodne rezerve   07
(za April 2020)
05
(za Maj 2020)
07
(za Junij 2020)
07
(za Julij 2020)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost   14
(za April 2020)
15
(za Majl 2020)
14
(za Junij 2020)
13
(za Julij 2020)
Zunanja trgovina  (izvoz in uvoz blaga)   8
(za Marec 2020)
9
(za April 2020)
10
(za Maj 2020)
7
(za Junij 2020)
Stanje mednarodnih naložb     15
(za Q1 2020)
   
Zunanji dolg   14
(za Marec 2020)
15
(za April 2020)
14
(za Maj2020)
13
(za Junij 2020)
PREBIVALSTVO          
Prebivalstvo       30
(for Q1 2020)
 

POJASNILA

*Objave: Obdobje na katerega se podatek nanaša, je v oklepaju.

**Opombe: Časovna fleksibilnost (Timeliness flexibility) kaže na to, da je izkoriščena možnost časovne fleksibilnosti pri objavi podatka. Slovenija časovno fleksibilnost objave podatka uporablja pri objavi Indeksa cen življenjskih potrebščin.

***Zaradi objektivnih okoliščin so možne zamude pri objavah v maju 2020.