Koledar objav

Kategorija podatkov November 2018 December 2018 Januar 2019 Februar 2019
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi 30. (za 3. kvartal 2018)     najkasneje 28. (za 4. kvartal 2018)
Indeks industrijske proizvodnje 09. (za september 2018) 10. (za oktober 2018) najkasneje 10. (za november 2018) najkasneje 11. (za december 2018)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 26. (za november 2018) 21. (za december 2018) najkasneje 21. (za januar 2019) najkasneje 25. (za februar 2019)
Trg delovne sile: Zaposlenost 29. (za 3. kvartal 2018)     najkasneje 28. (za 4. kvartal 2018)
Trg delovne sile: Brezposelnost 29. (za 3. kvartal 2018)     najkasneje 28. (za 4. kvartal 2018)
Trg delovne sile: Plače 15. (za september 2018) 17. (za oktober 2018) najkasneje 17. (za november 2018) najkasneje 15. (za december 2018)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 30. (za november 2018) 28. (za december 2018) najkasneje 28. (za januar 2019) najkasneje 28. (za februar 2019)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 21. (za oktober 2018) 20. (za november 2018) najkasneje 21. (za december 2018) najkasneje 21. (za januar 2019)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 30. (za oktober 2018) najkasneje 31. (za november 2018) najkasneje 31. (za december 2018) najkasneje 28. (za januar 2019)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 30. (za oktober 2018) najkasneje 31. (za november 2018) najkasneje 31. (za december 2018) najkasneje 28. (za januar 2019)
Skupaj poroštva   najkasneje 31. (za 3. kvartal 2018)    
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 30. (za oktober 2018) najkasneje 31. (za november 2018) najkasneje 31. (za december 2018) najkasneje 28. (za januar 2019)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14. (za oktober 2018) najkasneje 14. (za november 2018) najkasneje 14. (za december 2018) najkasneje 14. (za januar 2019)
Obrestne mere 1 14. (za oktober 2018) najkasneje 14. (za november 2018) najkasneje 14. (za december 2018) najkasneje 14. (za januar 2019)
Indikatorji finančne stabilnosti   najkasneje 31. (za 3. kvartal 2018)    
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 06. (za oktober 2018) najkasneje 14. (za november 2018) najkasneje 14. (za december 2018) najkasneje 14. (za januar 2019)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 13. (za september 2018) 14. (za oktober 2018) 14. (za november 2018) 13. (za december 2018)
Mednarodne rezerve 07. (za oktober 2018) 07. (za november 2018) 07. (za december 2018) 07. (za januar 2019)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 13. (za oktober 2018) 14. (za november 2018) 14. (za december 2018) 13. (za januar 2019)
Zunanja trgovina 09. (za september 2018) 10. (za oktober 2018) najkasneje 10. (za november 2018) najkasneje 11. (za december 2018)
Prikaz stanja mednarodnih naložb   14. (za 3. kvartal 2018)    
Zunanji dolg 13. (za september 2018) 14. (za oktober 2018) 14. (za november 2018) 13. (za december 2018)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo     najkasneje 29 (za 3. kvartal 2018)  

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2017 objavljeni v februarju 2017.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.