12. seja Nacionalnega sveta za plačila

07.12.2018 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije je 6. decembra 2018 potekala 12. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP), na kateri so člani med drugim obravnavali in potrdili načrt aktivnosti NSP za obdobje od 2019 do 2020. S potrditvijo načrta aktivnosti, vključno z roki za izvedbo slednjih, so se deležniki NSP zavezali k njegovem izvajanju.

Načrt aktivnosti z opredelitvijo prednostnih nalog predstavlja osnovo za uresničevanje Vizije NSP za razvoj trga plačil v Sloveniji, s tem pa osnovo za delo ne samo NSP, temveč tudi njegovih članov (oz. deležnikov, ki jih člani v NSP zastopajo). Poenotenje pogledov deležnikov, zastopanih v NSP, glede njegovega prihodnjega dela zagotavlja večjo vpetost in zavezo vseh deležnikov ter s tem spodbuja razvoj povezanega, konkurenčnega, učinkovitega, transparentnega, varnega in inovativnega trga plačilnih storitev v Sloveniji.

V skladu z načrtom aktivnosti se bo v prihodnjih dveh letih NSP posvečal tudi identifikaciji zahtev uporabnikov, s ciljem spodbuditi razvoj in ponudbo učinkovitih načinov plačevanja, ki bodo čim bolj odražali pričakovanja uporabnikov – tudi takšnih s posebnimi potrebami. Poleg tega se bo NSP posvetil tudi izpopolnjevanju in poenotenju (med deležniki NSP) komunikacije z uporabniki o novostih na področju plačevanja, s tem povezanih tveganjih in načinih zaščite pred slednjimi.

Člani NSP so bili na seji seznanjeni z aktivnostmi bank in hranilnic glede razvoja slovenske sheme za takojšnja plačila. Takojšnja plačila so na voljo neprestano (24/7/365) in imajo zaradi prenosa sredstev s plačnikovega na prejemnikov račun v (skoraj) realnem času – enako hitro kot to velja za pošiljanje elektronske pošte ali kratkih tekstovnih sporočil – velik potencial za uporabo predvsem kot alternativa gotovini. NSP bo še naprej sledi razvoju na področju takojšnjih plačil, pri tem pa NSP spodbuja razvoj in uveljavitev rešitev za takojšnja plačila, ki bodo enostavne, učinkovite, varne, vsesplošno sprejemljive na prodajnih mestih in prilagojene zahtevam uporabnikov.

Več informacij o NSP in tematikah, obravnavanih na sejah, je na voljo na spletni strani Banke Slovenije.