Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014

26.05.2015 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije se je seznanil z dokumentom Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014 in potrdil njegovo objavo na spletnih straneh Banke Slovenije (na povezavi Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev).

Banka Slovenije v okviru spremljanja učinkovitosti izvajanja plačilnih storitev že od leta 2009 pripravlja analize s področja plačilnih storitev in politike nadomestil ponudnikov plačilnih storitev, od leta 2011 pa jih tudi objavlja na spletnih straneh (zbrane so v rubriki Publikacije).

V gradivu Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014 sta obravnavana dva ključna vsebinska sklopa.

Prvi vsebinski sklop je analiza nadomestil, ki prikazuje spremembe višine nadomestil za plačilne storitve v obdobju 31. 12. 2007 – 31. 12. 2014. Ugotovljeno je bilo, da so se povprečna nadomestila v zadnjem opazovanem obdobju (2014/2013) zvišala v 17 od skupno 20 analiziranih segmentov plačilnih storitev. V dveh segmentih so se povprečna nadomestila znižala, v enem pa so ostala nespremenjena. Najbolj se je povečalo povprečno nadomestilo za interna mala plačila fizičnih oseb preko elektronske banke (+15,00%). Dodatno je bila pripravljena analiza sprememb nadomestil v obdobju 31. 12. 2014 – 1. 5. 2015, ki preučuje vpliv sprejetja Zakona o spremembah Zakona o davku na finančne storitve. Z omenjenim zakonom se je namreč stopnja davka s 6,5 odstotka zvišala na 8,5 odstotka. Pri tem pa velja izpostaviti, da na spremembo nadomestil v tem obdobju ni vplivala zgolj sprememba davčne stopnje, temveč tudi nekateri drugi dejavniki (npr. sprememba cenovne politike posameznih ponudnikov plačilnih storitev).

Drugi vsebinski sklop je izračun stroškov košaric plačilnih storitev za leto 2014 po ponudnikih plačilnih storitev. Pri izračunih stroškov košaric je upoštevano razlikovanje med "tradicionalnim komitentom" (plačuje na okencu) in "e-komitentom" (plačuje preko elektronske banke), med fizičnimi in pravnimi osebami in med izkustveno košarico Zveze potrošnikov Slovenije in izračunano košarico plačilnih storitev Banke Slovenije. 

Izračun kaže, da je za fizične osebe – ne glede na košarico (Banka Slovenije/Zveza potrošnikov Slovenije) in vrsto komitenta (tradicionalni ali e-komitent) – najcenejša Delavska hranilnica d. d. Košarica plačilnih storitev pri tem ponudniku je do 206,04 EUR cenejša kot pri najdražjem ponudniku. Pri pravnih osebah so prihranki (zaradi bistveno večjega števila transakcij v košarici plačilnih storitev in zaradi na splošno višjih nadomestil) z zamenjavo ponudnika plačilnih storitev lahko še višji, saj lahko tradicionalni komitent po izračunu prihrani tudi do 1.319,84 EUR letno (najcenejša je Hranilnica in posojilnica Vipava d. d.), e-komitent pa do 450,06 EUR letno (najcenejša je prav tako Hranilnica in posojilnica Vipava d. d.).

Podrobneje v dokumentu Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014