Brexit: vpliv izstopa Združenega kraljestva na slovensko gospodarstvo predvsem posreden

31.01.2020 / Sporočilo za javnost

Z današnjim dnem dosegamo enega izmed mejnikov v procesu izstopa Združenega kraljestva iz EU, ki za gospodarstvo evrskega območja in posledično slovensko gospodarstvo že dlje časa pomeni eno izmed večjih tveganj. Na Banki Slovenije ocenjujemo, da bo vpliv brexita na slovensko gospodarstvo predvsem posredne narave, in sicer preko naših ključnih trgovinskih partneric, katerih delež izvoza v Združeno kraljestvo je bistveno večji od našega. Ob tem podobno kot druge mednarodne institucije opozarjamo, da bo za končno oceno posledic brexita treba počakati na zaključek prehodnega obdobja, ki se izteče predvidoma 31. decembra 2020. Ugotavljamo pa tudi, da bo takojšen neposredni učinek na slovensko gospodarstvo zaradi nizkega deleža izvoza v Združeno kraljestvo majhen.

V Banki Slovenije ocenjujemo, da se bo potencialni vpliv brexita na slovensko gospodarstvo odrazil preko deleža posredne menjave, torej sodelovanja slovenskih podjetij v mednarodnih dobavnih verigah.

Ob tem pa ocenjujemo, da bo takojšen neposredni učinek na slovensko gospodarstvo majhen. Delež izvoza blaga in storitev v Združeno kraljestvo namreč zajema le približno 2 % skupnega slovenskega izvoza, kar ga ne uvršča med naše ključne trgovinske partnerice. 

Na Banki Slovenije se pridružujemo opozorilom predsednice ECB Christine Lagarde ter Svetovni banki in Mednarodnemu denarnemu skladu, ki opozarjajo, da bodo končne posledice brexita na mednarodno gospodarstvo razvidne šele po zaključku prehodnega obdobja, ki se izteče predvidoma konec letošnjega leta. Zahtevna vprašanja, kot je nov trgovinski sporazum med EU in Združenim kraljestvom, namreč še ostajajo odprta.

Slika 1: Delež Združenega kraljestva v skupnem izvozu Slovenije, v %, 12-mesečne drseče sredine

Vir: Banka Slovenije

Sporočili za javnost Evropske centralne banke ob izstopu Združenega kraljestva iz EU:

ECB pozdravlja ratifikacijo sporazuma o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije

Vpisani kapital ECB bo po izstopu centralne banke Bank of England iz Evropskega sistema centralnih bank ostal nespremenjen