V Banki Slovenije smo v letu 2021 prejeli 48 prijav kršitev v sistem obveščanja

30.03.2022 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije na podlagi 269. člena ZBan-3 objavljamo poročilo o prijavah kršitev, in sicer v zvezi z možnimi ali dejanskimi kršitvami predpisov, navedenih v drugem odstavku 9. člena ZBan-3. V Banki Slovenije smo v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021 v okviru sistema za prijavo kršitev prejeli 48 prijav. V devetih primerih je bilo ugotovljeno, da obstaja sum kršitve določb ZBan-3 oz. ZBan-2, ki je bil v uporabi do 22. 6. 2021; v skladu s pravili sistema obveščanja o kršitvah je bila v teh primerih uvedena preiskava; šest primerov smo obravnavali v Banki Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi, tri prijave pa so bile odstopljene Evropski centralni banki (ECB) v nadaljnje reševanje. 37 prijav se je nanašalo na vprašanja in prijave potrošnikov, ki po vsebini ne sodijo v sistem obveščanja o kršitvah in jih obravnavajo druge pristojne službe v Banki Slovenije. Dve prijavi sta bili pomanjkljivi in jih ni bilo mogoče obravnavati.