Guverner na neformalnem zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve in Finančnem forumu Eurofi

15.09.2023 / Sporočilo za javnost

Guverner Boštjan Vasle se udeležuje neformalnega zasedanja Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN), ki v okviru španskega predsedovanja Svetu Evropske unije v teh dneh poteka v Santiagu de Compostela. Ministri in guvernerji centralnih bank držav EU na skupni seji razpravljajo o vlogi in naravnanosti fiskalne in denarne politike v trenutnih negotovih gospodarskih razmerah ter o prioritetah politik z vidika strukturnih sprememb.

Ob robu neformalnega zasedanja ECOFIN se je guverner v Santiagu de Compostela kot gost udeležil tudi mednarodnega finančnega foruma Eurofi 2023. Skupaj s kolegi guvernerji iz Latvije, Hrvaške, Belgije, Portugalske in predstavnikoma Mednarodnega denarnega sklada ter Evropskega parlamenta je guverner sodeloval na tematsko zelo aktualnem panelu z naslovom Normalizing monetary policy: way forward. Poudaril je, da so trenutne gospodarske razmere zapletene in edinstvene. V zvezi s preteklo podporo monetarne in fiskalne politike je dejal, da so bili ukrepi, sprejeti med pandemsko krizo in rusko agresijo na Ukrajino, nekonvencionalni in da še ne razumemo vseh njihovih posledic. Dodal je, da normalizacija denarne politike poteka od lanskega leta. »Ob tem je gospodarstvo evrskega območja – tudi zaradi pretekle podpore ekonomske politike – ostalo presenetljivo odporno. Nenavadno močan je tudi trg dela v evrskem območju z rekordno ravnjo zaposlenosti in zgodovinsko nizko brezposelnostjo. Hkrati se inflacija v skladu z našimi pričakovanji postopoma znižuje.«

Izrazil je tudi prepričanje, da so ukrepi denarne politike, vključno z včerajšnjo odločitvijo, ustrezni in bodo pripomogli k vrnitvi inflacije na ciljno raven. »Za naše prihodnje odločitve bodo ključni prihajajoči podatki, zlasti glede osnovne inflacije in trga dela. Med največjimi tveganji je morebitno dodatno povečanje rasti plač, ki bi lahko spodbudilo nadaljnje inflacijske pritiske.«

Glede kvantitativnega zaostrovanja je pojasnil, da bo Svet ECB v prihodnjih mesecih razpravljal tudi o primernosti nadaljnjih korakov z vidika hitrosti normalizacije bilance stanja Evrosistema. »Po mojih pričakovanjih bodo sedanje ravni naših ključnih obrestnih mer odprle več prostora za razpravo o tem, kako nadaljevati s kvantitativnim zaostrovanjem, tudi v okviru že napovedane revizije našega operativnega okvira.«

Pojasnil je še, da so bili pri normalizaciji bilance stanja storjeni pomembni koraki. Evrosistem je lani po obdobju širjenja najprej končal neto nakupe finančnega premoženja. V naslednji fazi se je Svet ECB odločil, da bo zmanjšal obseg reinvestiranja v okviru programa APP, z julijem 2023 pa ga popolnoma ukinil. Poleg tega so k zmanjšanju bilance stanja pomembno prispevala tudi poplačila v okviru TLTRO-III. Zaključil je, da bodo prihodnji meseci dobra priložnost za razmislek o naslednjih korakih, vključno z aktivnejšo strategijo glede kvantitativnega zaostrovanja.