Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.06.2011

20.06.2011 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na svoji seji med drugim obravnaval in sprejel: 
a. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja in spremembo Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
b. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev v prodajo in obtok (SP v veslanju 2011)

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o predlogu glavnih znamenj zbirateljskih kovancev, izdanih v letu 2012.