Konec prehodnega obdobja za pridobitev LEI kode

07.05.2018 / Sporočilo za javnost

No-LEI No-Trade

S 30. 6. 2018 se nepreklicno konča 6-mesečni odlog za pridobitev LEI kode, ki ga je 20. 12. 2017 odobrila ESMA vsem pravnim osebam, ki so zavezane poročanju po določbah MiFIR-ja. To pomeni, da v prehodnem obdobju z izvršitvijo posla ni bilo potrebno čakati (torej posel odlagati), če je bil sprožen postopek za pridobitev LEI. Od 1. 7. 2018 dalje to ne bo več mogoče.

Neimetništvo LEI za osebe, ki bi ga sicer lahko pridobile, bo torej vodilo v neoptimalno izvedbo posla za stranko, saj bo z izvršitvijo posla v konkretnem primeru treba čakati od naročila za izvedbo posla pa vse do pridobitve LEI, kar lahko pomeni, da bodo določene poslovne priložnosti za stranko izgubljene ali poslabšane.

Več informacij najdete v posnetku webinarja, ki je potekal 18. 4. 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=LrfezCPMFs8) oziroma v dokumentu.