Ponudniki storitev izvzeti od uporabe določb ZPlaSSIED

Področje opravljanja plačilnih storitev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED). Zakon določa tudi izjeme, za katere se njegove določbe ne uporabljajo.

Iz uporabe določb ZPlaSSIED so tako izvzete storitve, ki temeljijo na posebnih plačilnih instrumentih, s katerimi se omogoča plačevanje, pri tem pa so načini uporabe takih instrumentov omejeni in hkrati izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

i. imetniku omogočajo nakup blaga ali storitev le v prostorih izdajatelja ali v okviru omejene mreže ponudnikov storitev na podlagi neposrednega poslovnega sporazuma s poklicnim izdajateljem,

ii. jih je mogoče uporabljati le za nakup zelo omejenega izbora blaga ali storitev, ali

iii. so veljavni le v Republiki Sloveniji in se zagotavljajo na zahtevo podjetja ali organa javnega sektorja ter jih ureja državni ali javni organ ali organ samoupravne lokalne skupnosti za posebne socialne ali davčne namene za nakup posebnega blaga ali storitev od ponudnikov, ki so sklenili poslovni dogovor z izdajateljem.

Ponudniki storitev iz zgoraj navedenih podtočk (i) in (ii) (t. i. dejavnosti v okviru omejene mreže) morajo Banki Slovenije poslati obvestilo, če skupna vrednost plačilnih transakcij, ki so bile izvršene v preteklih 12 mesecih, presega en milijon eurov, obvestilo pa mora vsebovati opis ponujenih storitev in navedbo, po katerem izvzetju iz podtočk (i) in (ii) se šteje, da opravljajo dejavnost.

Hkrati so iz uporabe določb Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih izvzete tudi plačilne transakcije, ki jih ponudnik elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev zagotavlja poleg elektronskih komunikacijskih storitev za naročnika omrežja ali storitve:

i. za nakup digitalne vsebine in glasovnih storitev, ne glede na napravo, uporabljeno za nakup ali uporabo digitalne vsebine, in zaračunan na ustreznem računu, ali

ii. opravljene z elektronsko napravo ali prek nje in zaračunane na ustreznem računu v okviru dobrodelne dejavnosti ali za nakup kart; če vrednost posamezne plačilne transakcije iz točk (i) in (ii) ne presega 50 eurov, in:

  • skupna vrednost plačilnih transakcij za posameznega naročnika ne presega 300 eurov na mesec, ali

  • kadar naročnik predhodno financira svoj račun pri ponudniku elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev, skupna vrednost plačilnih transakcij ne presega 300 eurov na mesec.

Ponudniki elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev, ki opravljajo zgoraj navedene dejavnosti, morajo Banki Slovenije poslati obvestilo ter zagotoviti letno revizijsko mnenje, ki potrjuje, da je dejavnost v skladu z omejitvami, določenimi v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

 

Register ponudnikov storitev, izvzetih iz določb ZPlaSSIED

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih vodi in vzdržuje register zgoraj opisanih ponudnikov storitev, izvzetih iz uporabe določb Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki je centralizirana baza podatkov tovrstnih ponudnikov storitev.

Banka Slovenije v okviru registra objavlja naslednja seznama:

  • Seznam ponudnikov storitev, izvzetih od uporabe določb ZPlaSSIED (t. i. omejena mreža);
  • Seznam ponudnikov elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev, izvzetih od uporabe določb ZPlaSSIED.

 

Seznam ponudnikov storitev izvzetih od uporabe določb ZPlaSSIED

Ponudnik storitve Matična št. Naslov Opis uporabe in pogoj uporabe instrumenta 1

5952441000

Lendavska ulica 24 9000 Murska Sobota

- kartica za nakup goriva za motorna vozila, cestnin, maziv in ostale opreme za motorna vozila (2)

- kartica za nakup maloprodajnega blaga na bencinskih servisih, goriva za motorna vozila, cestnin, maziv in ostale opreme za motorna vozila (1)

- kartica za nakup maloprodajnega blaga na bencinskih servisih, goriva za motorna vozila, maziv in ostale opreme za motorna vozila (1)

Mestna občina Novo mesto

                                                                             Mestna občina Nova Gorica

5883288000

 

5881773000

Seidlova cesta 1 8000 Novo mesto

Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica

- kartica za plačevanje lokalnih zadev javnega pomena za zadovoljevanje potreb prebivalcev mestnih občin Novo mesto in Nova Gorica


1 Izvzetje od uporabe določb ZPlaSSIED, po katerem se opravlja dejavnost v skladu z 11. alinejo prvega odstavka 3. člena ZPlaSSIED:
(1) Imetniku omogoča nakup blaga ali storitev le v prostorih izdajatelja ali v okviru omejene mreže ponudnikov na podlagi neposrednega poslovnega sporazuma s poklicnim izdajateljem.
(2) Mogoče ga je uporabiti le za nakup zelo omejenega blaga ali storitev.

 

Seznam ponudnikov elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev, izvzetih od uporabe določb ZPlaSSIED

Trenutno v Republiki Sloveniji ni tovrstnih ponudnikov storitev.