Storitve TARGET

TARGET je vseevropski plačilni sistem za poravnavo plačil (večinoma) velikih vrednosti, poslov z vrednostnimi papirji in takojšnjih plačil v evrih. Za vsako od prej omenjenih vrst plačil so v okviru TARGET vzpostavljene posebne storitve, in sicer RTGS za plačila, T2S za poravnavo vrednostnih papirjev in TIPS za poravnavo takojšnjih plačil. Poravnava poteka prek računov udeležencev, ki jih ti za vsako od prej omenjenih vrst plačil odprejo v okviru posameznih storitev in v centralnobančnem denarju. Udeleženci upravljajo z likvidnostjo po posameznih storitvah prek svojega glavnega denarnega računa, s katerim se poravnavajo tudi plačila iz naslova operacij denarne politike in drugih operacij s centralno banko.

Storitve TARGET delujejo na enotni tehnološki platformi, upravlja pa jih Evrosistem kot celota. Pravno-formalno je TARGET sestavljen iz nacionalnih komponent, pri čemer vsaka centralna banka upravlja svojo. Slovenska, ki jo upravlja Banka Slovenije, se imenuje TARGET-Slovenija.

Način delovanja TARGET-Slovenija in pogoji za udeležbo so opredeljeni v Splošnih pogojih za udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija.

RTGS

RTGS je storitev, namenjena poravnavi predvsem nujnih plačil in plačil velikih vrednosti, in sicer medbančnih plačil, plačil strank ter plačil, ki se izvršujejo v okviru drugih sistemov in infrastruktur finančnega trga. Plačila se v okviru storitve RTGS poravnavajo individualno in v realnem času. 

V storitev RTGS se lahko vključijo subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo v TARGET. Posamezni subjekt se v RTGS lahko vključi neposredno, to je tako, da v TARGET odpre poseben račun (namenski denarni račun za RTGS), ali prek drugega udeleženca. Vse slovenske banke in hranilnice so v RTGS vključene neposredno.

TIPS

TARGET2-Securities