Predpisi

Denarna enota v Sloveniji

SL

EN

Zakon o uvedbi eura (Ur. l. RS, št. 114/06)

 

Odločba Sveta (ES) z dne 11. julija 2006 v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute v Sloveniji 1. januarja 2007 (2006/495/ES)

Zakon o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih ZPK-1A (Ur. l. RS, št. 43/22)  

Zakon o priložnostnih kovancih (Ur. l. RS, št. 53/07)

 

Nove skupne strani tečajnih eurokovancev (2006/C 225/05)

The visual characteristics of the euro coins (2001/C 373/1)

 

 

Akti o zaščiti evra pred ponarejanjem

SL

EN

Uredba Sveta (ES) z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) 1338/2001, št. 44/2009

Uredba Sveta (ES) z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (1338/2001)

Odločba o ugotovitvi, da Kazenski zakonik ni bil v neskladju z Ustavo; Ur. l. RS, št. 55/09

 

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17)

 

 

Akti o določitvi dogodkov priložnostnih kovancev

SL

EN

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2024 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 25/23  
Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2023 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 103/22  
Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 31/21  
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 36/21  
Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 4/20  
Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 4/19  
Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2019 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 7/18  

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci; Ur. I. RS, št. 12/17 

 

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 75/16

 

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci; Ur. I. RS, št. 1/16 

 

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 5/15

 

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 3/14

 

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2014 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 20/13

 

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2013 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 104/11

 

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2012 izdajo priložnostni kovanci; Ur. I. RS, št. 25/11

 

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2011 izdaji priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 25/10

 

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2010 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 34/09

 

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2009 izdajo priložnostni kovanci; Ur. l. RS, št. 31/08

 

 

Akti o medaljah in žetonih, podobnih evrokovancem

SL

EN

Uredba Sveta (ES) z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem; št. 46/2009

Uredba Sveta (ES) z dne 6. decembra 2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovance (2182/2004)

 

Akti o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju evrobankovcev iz obtoka

SL

EN

SmernicaECB (EU) 2020/2091 z dne 4. decembra 2020 o spremembi Smernice ECB/2003/5 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2020/61)
Sklep ECB (EU) 2020/2090 z dne 4. decembra 2020 o spremembi Sklepa ECB/2013/10 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2020/60)
Sklep o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev; Ur. l. RS, št. 51/19   

Smernica evropske centralne banke z dne 19. aprila 2013 o spremembi Smernice ECB/2003/5 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2013/11)

Smernica Evropske centralne banke z dne 20. marca 2003 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam evro bankovcev ter o zamenjavi in jemanju evro bankovcev iz obtoka (ECB/2003/5)

Sklep Evropske centralne banke o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (prenovitev) (ECB/2013/10)

 

Ostalo

SL

EN

Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja, št. 1214/2011

Priporočilo Evropske komisije z dne 22. marca 2010 o področju uporabe in učinkih, ki jih imajo eurobankovci in eurokovanci kot zakonito plačilno sredstvo (2010/191/EU)