Zamenjava gotovine

Banka Slovenije poslov menjave tujih valut ne opravlja - z izjemo zamenjave tolarske gotovine.

Od 8. oktobra 1991 do 31. decembra 2006 je bila denarna enota Republike Slovenije tolar, pred tem pa jugoslovanski dinar. Do vključno 14. januarja 2007 je bilo obdobje dvojnega obtoka (pri gotovinskem plačevanju so se lahko uporabljali tudi tolarski bankovci in kovanci), po tem datumu pa je mogoča brezplačna menjava tolarskih bankovcev v evrske v Banki Slovenije.

 

Katero gotovino je možno zamenjati na Banki Slovenije?

Vrednostni boni in tolarski bankovci so zamenljivi na blagajniškem okencu Banke Slovenije brez časovne omejitve, medtem ko se je možnost zamenjave tolarskih kovancev  iztekla s 3. januarjem 2017.

 

Kako je z zamenjavo poškodovane gotovine?

Poškodovane evrske bankovce in kovance ter tolarske bankovce zamenjuje Banka Slovenije.