Vplačila v Sklad za reševanje bank

Banka Slovenije je od bank v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17, v nadaljevanju ZOSRB) zahtevala, da na dan 30. marca 2015 vplačajo pripadajoča ustanovna denarna sredstva v sklad za reševanje bank.

Banka Slovenije mora na podlagi določb petega odstavka 14. člena ZOSRB v 3 dneh od prejema vplačil denarnih sredstev bank po prvem odstavku 14. člena ZOSRB javno objaviti seznam bank in hranilnic (v nadaljevanju banke), ki:

  • so vplačale denarna sredstva in višino vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah,
  • denarnih sredstev niso vplačale, in
  • jim na podlagi četrtega odstavka 14. člena ZOSRB ni bilo potrebno vplačati denarnih sredstev.

Na podlagi omenjenih določb ZOSRB Banka Slovenije spodaj javno objavlja podatke o vplačilih v sklad za reševanje bank po stanju na dan 30. marca 2015, aktualna vrednost vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah pa je prikazana v letnih poročilih Sklada za reševanje bank.


Stanje na 30. marca 2015

1. Banke, ki so vplačale ustanovna denarna sredstva v sklad za reševanje bank in višina vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah:

Naziv banke Višina vplačanih denarnih sredstev v EUR
Nova Ljubljanska banka, d. d. 44.536.835
UniCredit Banka Slovenija, d.d. 22.879.696
N Banka, d. d.1 16.349.221
Nova KBM, d. d.2 49.997.806
Addiko bank, d.d.3 13.149.954
SKB banka, d.d. 12.930.512
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.4 10.618.282
Banka Sparkasse, d.d. 8.795.968
Gorenjska banka, d.d. 6.744.611
Deželna banka Slovenije, d.d. 2.700.110
Delavska hranilnica, d.d. 1.611.434
Hranilnica LON, d.d. 673.605
Primorska Hranilnica Vipava, d.d. 82.903
Skupaj 191.070.937

 

1 N Banka, d. d., je do 12. 4. 2022 poslovala s firmo Sberbank banka, d. d.

2 Abanka Vipa, d. d., in Banka Celje, d. d., sta se združili 5. 10. 2015 (pravna naslednica Abanka, d.d.). Abanka, d. d., je bila 1. 9. 2020 pripojena k Novi KBM, d. d. Poštna banka Slovenije, d. d. – Bančna skupina NKBM, d. d., je bila 1. 9. 2016 pripojena k Novi KBM, d. d. KBS banka, d. d., je bila 3. 1. 2017 pripojena k Novi KBM, d. d. KBS banka, d. d., je do 1. 7. 2016 poslovala s firmo Raiffeisen banka, d. d. Tabela izkazuje skupni znesek vplačila v sklad za reševanje 30. 3. 2015, pri čemer je vplačilo Abanke Vipa, d. d., znašalo 14.565.041,00 EUR, vplačilo Banke Celje, d. d., 10.181.404,00 EUR, vplačilo Nove KBM, d. d., 14.251.501,00 EUR, vplačilo Poštne banke Slovenije, d. d. – Bančna skupina NKBM, d. d., 1.399.252,00 EUR in vplačilo KBS banke, d. d., 9.600.608,00 EUR.

Addiko banka, d. d., je do 11. 7. 2016 poslovala s firmo Hypo Alpe Adria bank, d. d.

Banka Intesa Sanpaolo, d. d., je do 16. 1. 2017 poslovala s firmo Banka Koper, d. d.