Blažilnik sistemskih tveganj (v veljavi od 1. 1. 2025)

Trenutno veljavne zahteve po vzdrževanju blažilnika sistemskih tveganj v zvezi s sektorskimi izpostavljenostmi v Republiki Sloveniji, ki jih banke izpolnjujejo od 1. januarja 2023, znašajo:

  1. 1,0 % za vse izpostavljenosti na drobno do fizičnih oseb, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami;
  2. 0,5 % za vse druge izpostavljenosti do fizičnih oseb.

Svet Banke Slovenije je na svoji 713. seji 21. novembra 2023, sprejel Sklep o spremembi Sklepa o določitvi zahteve po vzdrževanju blažilnika sistemskih tveganj za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 131/23), v nadaljevanju Sklep.

S Sklepom se stopnja blažilnika sistemskih tveganj za vse izpostavljenosti na drobno do fizičnih oseb, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami znižuje z 1,0 % na 0,5 % zneska skupne izpostavljenosti tveganjem. Novo stopnjo blažilnika bodo lahko banke upoštevale od 1. 1. 2025 naprej.

Znižanje sektorskega blažilnika za izpostavljenosti zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami je rezultat naših rednih ocen sistemskih tveganj, v katerih ugotavljamo, da se razmere na slovenskem nepremičninskem trgu umirjajo, kar zmanjšuje potrebo po uporabi tega blažilnika. Po naši oceni se obdobje visoke rasti cen stanovanjskih nepremičnin in visoke rasti stanovanjskih posojil ob visoki inflaciji in višjih obrestnih merah namreč zaključuje.

Zahteva po vzdrževanju blažilnika sistemskih tveganj za vse banke v zvezi s sektorskimi izpostavljenostmi v Republiki Sloveniji iz prve in druge alineje 4. točke prvega odstavka 247. člena ZBan-3 od 1. 1. 2025 torej znaša:

  1. 0,5 % za vse izpostavljenosti na drobno do fizičnih oseb, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami;
  2. 0,5 % za vse druge izpostavljenosti do fizičnih oseb.

V vmesnem obdobju, torej do 31. 12. 2024, se za prvo skupino izpostavljenosti uporablja stopnja blažilnika 1,0 %.

Stran je bila zadnjič osvežena: 12. 1. 2024.