Obvestilo za javnost glede naročila pregleda kakovosti sredstev ( AQR ) na ravni bančnega sistema in izvedba stres testov

19.08.2013 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za finance v skladu s priporočili Evropskega Sveta, objavljenimi junija 2013 (Recommendation for a Council Recommendation on Slovenia's 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on Slovenia's stability programme for 2012 – 2016) naročila pregled kakovosti sredstev (AQR) na ravni bančnega sistema in izvedbo stres testov "od spodaj navzgor" (angl. bottom-up)[1]. V pregled bodo poleg treh sistemsko pomembnih bank (NLB, Nove KBM in Abanke), pod določenimi kriteriji vključene še Banka Celje, Gorenjska banka, Probanka, Factor banka, UniCredit Banka Slovenija, Hypo Alpe Adria Bank in Raiffeisen banka. Banka Slovenije je za izvedbo stres testov imenovala družbo Oliver Wyman, za izvedbo AQR pa družbi Deloitte ter EY, vrednotenje nepremičnin pa bo za namene stres testa oziroma AQR izvedlo več neodvisnih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin.

Pregled AQR zajema preverjanje popolnosti in celovitosti podatkov, pregled posameznih kreditov in vrednosti zavarovanj ter identifikacijo primanjkljaja oslabitev. Cilj izvedbe stres testov je ocena morebitnih potreb po kapitalu v razmerah osnovnega scenarija (bolj ugoden) in neugodnega scenarija (oz. scenarija izrazito povečanih makroekonomskih neravnovesij) za tri letno projekcijsko obdobje, 2013-2015.

Izvedbo stres testov in AQR bo nadzoroval Usmerjevalni odbor, ki ga sestavljajo Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in opazovalci iz Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa. Rezultati bodo predvidoma na voljo do konca letošnjega leta.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Pristop "od spodaj navzgor" (angl. bottom up) pomeni, da se AQR in stres teste izvede na nivoju posamezne banke ("top down" pristop na nivoju sistema), na osnovi podrobnejših podatkov bank in upoštevaje dogovorjene definicije, omejitve in predpostavke.