Podnebna in okoljska tveganja: poročilo o tematskem pregledu in primeri dobrih praks

02.11.2022 / Sporočilo za javnost

V okviru ECB danes izdajamo dve pomembni publikaciji: Poročilo o tematskem pregledu podnebnih in okoljskih tveganj ter zbirko Dobre prakse upravljanja s podnebnimi in okoljskimi tveganji.

Poročilo prinaša ugotovitve in rezultate pregleda bank v Evrosistemu na področju upravljanja s podnebnimi in okolijskimi tveganji. V pregled je bilo zajetih 107 pomembnih bank in 79 manjših bank; vključenih je bilo tudi nekaj slovenskih. Cilj pregleda je bil ovrednotiti trdnost, celovitost in učinkovitost ključnih bančnih politik in procesov pri upravljanju s podnebnimi in okoljskimi tveganji. Zaključki poročila kažejo, da so banke v veliki meri v zadnjem letu ustrezno prilagodile organizacijsko strukturo na način, da so pripravljene na naslavljanje okoljskih in podnebnih tveganj. Druga pomembna ugotovitev pa je, da je vključenost teh tveganj v samo poslovanje med bankami še vedno zelo različno.

V posebni zbirki pa predstavljamo 26 dobrih praks bank, ki služijo kot zgled in opora bankam pri njihovem nadaljnjem vključevanju okoljskih in podnebnih tveganj v njihovo poslovanje.