Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 20.03.2012

20.03.2012 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je med drugim sprejel naslednja sklepa, ki bosta objavljena v Uradnem listu RS:

  • Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice in
  • Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval dokument "Projekt SEPA v Sloveniji – Drugo poročilo o napredku", v katerem Banka Slovenije podaja svojo oceno aktivnosti slovenskih bank in hranilnic pri vzpostavitvi enotnega območja plačil v evrih ter deležnikom projekta podaja priporočila za nadaljnje delo. Dokument bo objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval dokument "Analiza nadomestil in ocena prihodkov bank in hranilnic iz naslova plačilnih storitev ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev". Verzija dokumenta, ki ne bo vsebovala nejavnih individualnih podatkov, bo objavljena na spletnih straneh Banke Slovenije.