SDDSPlus

TEST!

Ta stran prikazuje podatke, ki so v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). Podrobno razlago o DSBB in o statističnih standardih, ki jih upošteva tudi Slovenija, si lahko ogledate na spletni strani DSBB Home Page.

Za vsako kategorijo je na voljo povzetek metodologije, dosegljiv v okviru zagotavljanja kakovosti podatkov Mednarodnega denarnega sklada.

 

Kategorija SDDS plus Podatki Prenos podatkov Metapodatki
Realni sektor
Nacionalni računi SURS SDMX Metapodatki
Sektorske bilance stanja BS SDMX Metapodatki
Indeks industrijske proizvodnje SURS SDMX Metapodatki
Poslovne tendence in mnenje potrošnikov 1 SURS / Metapodatki
Trg delovne sile: Zaposlenost SURS SDMX Metapodatki
Trg delovne sile: Brezposelnost SURS SDMX Metapodatki
Trg delovne sile: Plače SURS SDMX Metapodatki
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin SURS SDMX Metapodatki
Kazalci cen: Indeks cen industrijskih izdelkov pri proizvajacih SURS SDMX Metapodatki
Fiskalni sektor
Bilance države MF SDMX Metapodatki
Dolg države SURS SDMX Metapodatki
Bilance centralne države MF SDMX Metapodatki
Bilance centralne države - državni proračun MF SDMX Metapodatki
Dolg centralne države SURS SDMX Metapodatki
Finančni sektor
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) BS SDMX Metapodatki
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Sloveneije) BS SDMX Metapodatki
Analitični računi drugih finančnih institucij (Bilanca drugih finančnih institucij) BS SDMX Metapodatki
Indikatorji finančne stabilnosti BS SDMX Metapodatki
  -  Kapitalska ustreznost Metapodatki
  -  Količnik temeljnega kapitala Metapodatki
  -  Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni, zmanjšanih za oslabitve oz.rezervacije v kapitalu) Metapodatki
  -  Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni v vseh kreditih) Metapodatki
  -  Donos na popvprečno aktivo (odstotek pred obdavčitvijo) - ROA Metapodatki
  -  Delež povprečnih likvidnih sredstev v povprečni aktivi Metapodatki
  -  Cene stanovanjskih nepremičnin SURS SDMX Metapodatki
Dožniški vrednostni papirji BS SDMX Metapodatki
Obrestne mere1 / Metapodatki
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeksi1 LJ borza / Metapodatki
Sektor tujina
Plačilna bilanca BS SDMX Metapodatki
Mednarodne rezerve BS SDMX Metapodatki
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost BS SDMX Metapodatki
Zunanja trgovina SURS SDMX Metapodatki
Prikaz stanja mednarodnih naložb BS SDMX Metapodatki
Zunanji dolg BS SDMX Metapodatki
Usklajeno poročilo o vrednostnih papirjih1 BS sodeluje v CPIS / Metapodatki
Usklajeno poročilo o neposrednih naložbah1 BS sodeluje v CDIS / Metapodatki
Valutna struktura mednarodnih deviznih rezerv1 BS sodeluje v COFER / Metapodatki
Tečajnica1 BS     ECB / Metapodatki
Prebivalstvo
Prebivalstvo  SURS SDMX Metapodatki