Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 21. julija 2015

21.07.2015 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z aktivnostmi na projektu TARGET2-Securities na ravni Evrosistema in v slovenskem okolju v obdobju od decembra 2014 do julija 2015.

22. junija 2015, ko je zaživela platforma TARGET2-Securities, se je uspešno začela njena uporaba s strani prve skupine štirih centralnih depotnih družb iz Švice, Grčije, Malte in Romunije. V avgustu 2015 je načrtovana vključitev italijanskega trga, do februarja 2017 pa še preostalih treh skupin centralnih depotnih družb. TARGET2-Securities bodo tako uporabljale centralne depotne družbe iz 21 evropskih držav. Aktivnosti v zvezi z vključitvijo slovenskega okolja na TARGET2-Securities potekajo v skladu z načrtom.

TARGET2-Securities je enotna tehnična platforma v lastništvu Evrosistema za hkratno poravnavo vrednostnih papirjev na računih pri centralni depotni družbi in denarja v evrih (ter tudi drugih valutah) na denarnih računih pri centralni banki. Namen TARGET2-Securities je prispevati k vzpostavitvi enotnih tehničnih standardov infrastrukture za poravnavo vrednostnih papirjev v EU, povečanju učinkovitosti in varnosti čezmejnega izvajanja poravnav poslov z vrednostnimi papirji, poenotenju domačih in čezmejnih postopkov poravnave, pospešitvi procesa harmonizacije in standardizacije poravnalnih storitev, povečanju konkurence med ponudniki post-trgovalnih storitev, optimizaciji upravljanja z likvidnostjo ter zmanjšanju obstoječih razlik v stroških poravnave domačih in čezmejnih transakcij. 

Vključitev KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.d. je predvidena v februarju 2017.