V Banki Slovenije smo nadzorniške ukrepe ECB razširili tudi na manj pomembne banke in hranilnice

24.03.2020 / Sporočilo za javnost

Člani Sveta ECB, med katerimi je tudi guverner Boštjan Vasle, smo v minulih dneh z ukrepi potrdili zavezo, da bomo na vse možne načine pomagali državljanom pri soočenju s trenutnimi negotovimi razmerami. Sprejeli smo dodatne ukrepe v podporo prebivalstvu, podjetjem in državam.

V ta namen smo sprejeli tudi ukrepe s področja nadzora, ki bodo bankam omilili posledice likvidnostnih težav njihovih komitentov. Ukrepi se neposredno nanašajo na banke, ki so pod skupnim nadzorom v okviru ECB. Za zagotovitev enake obravnave vseh bank v sistemu pa smo v Banki Slovenije ukrepe ECB razširili tudi na manjše banke in hranilnice, ki so pod neposrednim nadzorom Banke Slovenije.

Člani Sveta ECB smo v minulih dneh sprejeli dodatni nabor odzivnih ukrepov za podporo prebivalstvu, podjetjem in tudi državam. V prvi fazi smo v okviru obstoječih programov odkupov dolžniških vrednostnih papirjev do konca leta odobrili dodatne nakupe vrednostnih papirjev za 120 milijard evrov ter povečali in razširili posojila bankam za zagotavljanje likvidnosti. V drugi fazi pa smo sprejeli dodaten obsežen pandemični program nakupov vrednostnih papirjev v vrednosti 750 milijard evrov do konca leta.

Ukrepi za preprečevanje poslabšanja stanja v bančnem sistemu

Poleg svežnja ukrepov s področja denarne politike smo člani Sveta in Nadzornega odbora ECB potrdili tudi nov nabor ukrepov iz okvira naših nadzorniških pristojnosti nad bančnim sistemom. "Ključni cilj je uskladiti učinke ukrepov, ki jih sprejemajo vlade in druge državne institucije. Posledično bankam omogočamo učinkovitejše reševanje težav, ki nastajajo zaradi nezmožnosti odplačevanja kreditov najbolj prizadetih segmentov družbe. Hkrati pa preprečujemo, da bi se zaradi teh operacij poslabšalo njihovo stanje," poudarjamo v Banki Slovenije.

Ukrepi, ki smo jih sprejeli na ravni ECB, veljajo za vse banke, v katerih se nadzor izvaja v okviru ECB (seznam slovenskih bank, ki spadajo v to kategorijo, je na voljo na spletni strani). Za zagotovitev enake obravnave vseh bank v slovenskem bančnem sistemu smo v Banki Slovenije navedene ukrepe razširili tudi na manj pomembne institucije, ki so pod neposrednim nadzorom Banke Slovenije.

Sprejeti ukrepi se pretežno nanašajo na zagotavljanje dodatne prožnosti bankam pri bonitetni obravnavi posojil, zavarovanih z morebitnimi državnimi jamstvi in jamstvi SID banke. Zamikamo tudi nekatere roke za izvedbo v tem trenutku manj pomembnih nadzorniških aktivnosti. Pomemben del ukrepov pa je tudi kapitalska olajšava, zaradi katere bodo banke v Sloveniji lahko podjetjem in prebivalstvu ponudile skupaj do 3,3 milijarde EUR dodatne kreditne podpore.