Letno poročilo NSP

Letno poročilo NSP

Nacionalni svet za plačila (NSP) združuje in omogoča dialog med vsemi ključnimi deležniki na trgu plačilnih storitev. Ustanovil ga je Svet Banke Slovenije s sklepom 2. julija 2013, o svojem delu poroča z Letnim poročilom. 

12.04.2024 Letno poročilo NSP - 2023
14.04.2023 Letno poročilo NSP - 2022
24.03.2022 Letno poročilo NSP - 2021
07.04.2021 Letno poročilo NSP - 2020
03.08.2020 Letno poročilo NSP - 2019
16.04.2019 Letno poročilo NSP - 2018
05.04.2018 Letno poročilo NSP - 2017
21.04.2017 Letno poročilo NSP - 2016
09.06.2016 Letno poročilo NSP - 2015
07.05.2015 Letno poročilo NSP - 2014