Medbančne obrestne mere čez noč: z oktobrom stopa v veljavo €STR, EONIA se poslavlja

17.07.2019 / Sporočilo za javnost

Pri medbančnih obrestnih merah čez noč bo z 2. oktobrom 2019 prišlo do spremembe: sedaj veljavno obrestno mero EONIA bo nadomestila €STR (Euro short-term rate). Evropska centralna banka bo €STR objavljala vsak trgovalni dan ob 8. uri po srednjeevropskem času. EONIA bo sicer v uporabi še do konca leta 2021, vendar  bo v vmesnem obdobju, tj. od 2. oktobra 2019 do konca leta 2021, izračunavana na način €STR + fiksni pribitek 8,5 bazičnih točk. Na Banki Slovenije ugotavljamo, da je v Sloveniji zneskovni delež pogodb, ki so vezane na EONIO, nizek. Glavnina finančnih instrumentov je namreč vezana na EURIBOR, kjer pa reforme še niso dokončne.  

Referenčni obrestni meri, ki se najpogosteje uporabljata za evrske pogodbe, sta EONIA in EURIBOR, katerih upravljavec je Evropski inštitut za denarne trge (European Money Markets Institute, EMMI). Pri tem je glavnina finančnih instrumentov vezana na EURIBOR, ki je uporabljen pri posojilnih pogodbah bank, v veliki meri pa se uporablja tudi pri pogodbah na izvedene finančne instrumente.

Slika 1: Zneskovni delež pogodb, ki so vezane na EURIBOR in EONIO (stanje konec maja 2018, v %)

Vir: European Securities and Markets Authority in Banka Slovenije.

Reforme referenčnih obrestnih mer

Zadnja leta potekajo reforme referenčnih obrestnih mer, saj obstoječe ne odražajo več nujno prave vrednosti oziroma je bilo njihovo upravljanje pomanjkljivo. Zato je Svet Evropske centralne banke pred dvema letoma sklenil, da oblikuje evrsko netvegano obrestno mero čez noč, imenovano Euro short-term rate (€STR), ki stopa v veljavo z 2. oktobrom 2019.

€STR bo odražala ceno izposoje denarnih sredstev bank na grosističnem denarnem trgu. Nadomestila bo obrestno mero EONIA (Euro OverNight Index Average), medbančno obrestno mero čez noč, ki bo sicer v uporabi še do konca leta 2021. V vmesnem obdobju, tj. od 2. oktobra 2019 do konca leta 2021, bo EONIA izračunana kot €STR + fiksni pribitek 8,5 bazičnih točk.

ECB že objavlja testno obrestno mero, t. i. Pre-€STR, ki se izračunava po enaki metodologiji kot €STR in je tudi ključen element pri izračunu višine fiksnega pribitka (8,5 bazičnih točk znaša razlika med EONIA in Pre-€STR v obdobju enega leta od 17. aprila 2018 do 16. aprila 2019).

EURIBOR ostaja v veljavi

Za razliko od EONIE pri reformah evrskih referenčnih obrestnih merah daljših ročnosti Evrosistem nima neposredne vloge. Aktivnosti za reformo obrestne mere EURIBOR, ki sicer ostaja v veljavi, tako potekajo pod okriljem upravljavca EMMI. Ta načrtuje, da bo EURIBOR po novem izračunaval po hibridni metodologiji, ki bo omogočala, da se obrestna mera vsaj deloma izračunava na podlagi transakcij. Nabor teh je razširil tako, da v izračun upošteva tudi grosistične vire drugih finančnih institucij, ki jih kreditne institucije pridobijo na nezavarovanem denarnem trgu. Hibridna metodologija za izračun obrestne mere EURIBOR bo v polni meri stopila v veljavo do konca leta 2019.

Več informacij o reformah referenčnih obrestnih mer je na voljo na spletni strani ECB in EMMI.