Registri ESMA

Registri in baze podatkov ESMA:

Centralne nasprotne stranke (EU)

Centralne nasprotne stranke (tretje države)

Centralne nasprotne stranke tretjih držav, ki so zaprosile za priznanje

Pristojni organi za nadzor nad NNS

Pristojni organi za nadzor nad CNS

Javni register za obveznosti kliringa

Repozitoriji sklenjenih poslov

Ekvivalentni trgi tretjih držav

Sankcije