Povezave med ekonomskimi politikami in finančno stabilnostjo

10.11.2022 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo gostili razpravo z naslovom Povezave med ekonomskimi politikami in finančno stabilnostjo, na kateri so sodelujoči med drugim spregovorili o pomenu sodelovanja in ukrepanja vseh ekonomskih politik, tako denarne kot fiskalne, v spremenjenem gospodarskem okolju. Naslovili so tudi eno od ključnih vprašanj – kako lahko denarna in fiskalna politika vplivata na finančno stabilnost in kako naj v procesu sprejemanja odločitev upoštevata finančne ranljivosti.

V zadnjih letih se okolje, v katerem živimo in delujemo, korenito spreminja  – pandemiji koronavirusa je v začetku letošnjega leta sledila ruska vojaška agresija, posledice katere se stopnjujejo. To vnaša dodatne omejitve in veliko mero negotovosti tudi v gospodarsko okolje, kar se v zadnjem obdobju najbolj izrazito kaže v močno povišani inflaciji, negotovih obetih za gospodarsko rast in volatilnih razmerah na finančnih trgih.

Za naslavljanje te problematike smo centralne banke že pred časom dosegle konsenz, da prilagodimo denarno politiko. Tako smo, med drugim, v Svetu Evropske centralne banke ukrepali z dvigi ključnih obrestnih mer in pričakujemo, da bomo s to politiko nadaljevali. Na ta način prispevamo k temu, da se trenutni inflacijski pritiski ne bodo podaljšali prek srednjega roka.

Za uspešno soočanje s povišano inflacijo ter zmanjšanje negotovosti, s katero se soočamo, pa je ključno sodelovanje in ukrepanje vseh ekonomskih politik, tako denarne kot fiskalne. Eno od ključnih vprašanj je tudi, kako lahko denarna in fiskalna politika vplivata na finančno stabilnost in kako naj v procesu sprejemanja odločitev upoštevata finančne ranljivosti.

O tem smo razpravljali na dogodku v Banki Sloveniji, na katerem so sodelovali visoki predstavniki monetarne in fiskalne politike: Isabel Schnabel, članica Izvršilnega odbora Evropske centralne banke, Klemen Boštjančič, minister za finance, Peter Kažimír, guverner slovaške centralne banke, Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije, prek oddaljenega dostopa se nam je pridružila Nadia Calviño, ministrica za gospodarstvo in digitalno preobrazbo v Španiji. Razpravo je povezoval Mojmir Mrak, redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Predstavitev Isabel Schnabel, članice Izvršilnega odbora ECB

Posnetek razprave je na voljo na povezavi.