Banka Slovenije je prejela trinajst prijav kršitev v sistem obveščanja

21.02.2020 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije na podlagi 239. člena ZBan-2 objavlja poročilo o prijavah kršitev, in sicer v zvezi z možnimi ali dejanskimi kršitvami predpisov navedenih v drugem odstavku 9. člena ZBan-2. Banka Slovenije je v obdobju od 1. 7. 2019 do vključno 31. 12. 2019 v okviru sistema prijave kršitev prejela trinajst prijav in več dopolnitev prijave, ki je bila prejeta v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 30. 6. 2019. V devetih primerih je bilo ugotovljeno, da obstaja sum kršitve določb ZBan-2 in v skladu s pravili sistema obveščanja o kršitvah je bila v teh primerih uvedena preiskava; pri tem je šest primerov obravnavala Banka Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi, tri prijave pa so bile odstopljene Evropski Centralni Banki (ECB) v nadaljnje reševanje. ECB ja bila odstopljena tudi prijava z vsemi dopolnitvami, ki je bila prejeta v predhodnem obdobju. Ena prijava je bila v nadaljnjo obravnavo odstopljena Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, tri prijave so se nanašale na vprašanja in prijave potrošnikov, ki po vsebini ne sodijo v sistem obveščanja o kršitvah in jih obravnavajo druge pristojne službe v Banki Slovenije. V zvezi s šestimi primeri, ki jih je obravnavala Banka Slovenije, je pet preiskav že zaključenih, ena je še v teku.