Sporočilo za javnost - Centralne banke ESCB pozdravljajo objavo Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga

25.05.2017 / Sporočilo za javnost

Danes je obljavljen Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: kodeks). 

Centralne banke Evropskega sistema centralnih bank1 (ESCB; sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU) pozdravljajo objavo kodeksa in povezanih mehanizmov spoštovanja kodeksa. To je pomembna globalna pobuda za spodbujanje trdnega, poštenega, likvidnega, odprtega in transparentnega deviznega trga z visokimi etičnimi standardi, ki koristi vsem grosističnim udeležencem deviznega trga. Dobro delujoči finančni trgi so pomembni za zagotavljanje nemotene transmisije ukrepov denarne politike centralnih bank v realno gospodarstvo, kar v končni fazi koristi vsem državljanom. 
Centralne banke ESCB so trdno zavezane k podpori in spodbujanju spoštovanja kodeksa v svojih jurisdikcijah in posledično na globalnem deviznem trgu. Tudi same so se zavezale k spoštovanju načel kodeksa, kadar delujejo kot tržni udeleženci, in hkrati pričakujejo, da bodo tudi njihove nasprotne stranke pri poslih deviznega trgovanja spoštovale kodeks. 
Prav tako želijo centralne banke ESCB spodbuditi udeležence deviznega trga v svojih jurisdikcijah, da prilagodijo svojo prakso in postopke tako, da bodo ti skladni z načeli kodeksa, ter da svoje spoštovanje kodeksa izrazijo tudi s podpisom Izjave o zavezanosti, ki je priložena kodeksu. Centralne banke ESCB pozdravljajo takšno ravnanje udeležencev na deviznem trgu. 

Sporočilo ECB: ESCB central banks welcome the publication of Foreign Exchange Global Code of Conduct