Prikazi in analize

Prikazi in analize

12.07.2024 Anže Božič: Unija kapitalskih trgov – priložnost za EU
23.02.2024 Luka Markovič: Monetary Policy Surprises and Communication Strategies in the Euro Area's Tightening Cycle
11.01.2024 Borut Poljšak: Kibernetska varnost bančnega sistema
10.10.2023 Vanja Kobe: Sodelovanje Slovenije z Mednarodnim denarnim skladom
06.07.2023 Mojca Lindič: Analiza tesnosti slovenskega trga dela
30.05.2023 Aljoša Ortl, Domen Flakus Bosilj: Identifikacija neposredno in posredno prizadetih dejavnosti zaradi vojne v Ukrajini in energetske krize na podlagi simetričnih input-output tabel
24.05.2023 Martin Pezdir, Robert Zorko: Analiza gibanja cen hrane na podlagi dnevnih spletnih cen
27.03.2023 Matjaž Volk: The Impact of Credit Supply on Firm Performance: Micro-Evidence from Slovenia
27.03.2023 Aljoša Ortl: Analiza interventnih ukrepov zaradi pandemije covida-19 in simulacija učinka na podjetja
20.03.2023 Mark Požlep: Determinants of interest rate spread for new household loans in Slovenia
21.11.2022 Marija Drenkovska, Robert Volčjak: Growth-at-Risk and Financial Stability: Concept and Application for Slovenia
29.09.2022 Jan Radovan: An import-adjusted approach to quantify the contributions to real GDP growth in Slovenia
05.05.2022 Živa Petkovšek: Analiza strategij rebalansiranja naložbenega portfelja
05.05.2022 dr. Iskra Sokolovska: Poročilo o podnebnih tveganjih v Sloveniji 2021
21.04.2022 Luka Kocina, Špela Dvorak: Zeleni finančni načrt v organizaciji
19.01.2021 Noemi Matavulj: Analiza dostopa podjetij do bančnih virov financiranja (januar 2021)
31.12.2020 Živa Petkovšek: Kvantitativna primerjava uspešnosti strategij nalaganja v delnice (december 2020)
31.12.2020 Ajda Korošec: Analiza naložbenih lastnosti zlata (december 2020)
05.11.2020 dr. Iskra Sokolovska: Poročilo o podnebnih tveganjih v Sloveniji 2020 (november 2020)
15.09.2020 Črt Lenarčič and Sowmya Gayathri Ganesh: Metodologija izračuna efektivnega menjalnega tečaja v Sloveniji (september 2020)
18.05.2020 Aljoša Ortl, Andreja Bandelj: Identifikacija procikličnih učinkov MSRP 9: Pregled literature (maj 2020)
04.09.2019 Luka Kocina, Špela Dvořak, Tina Lešnik: Vloga finančnih blažilcev v centralnih bankah
30.04.2019 Črt Lenarčič: Kazalnik stroška kapitala na enoto proizvoda v evrskem območju (april 2019)
16.04.2019 Francesco Roccazzella: Credit Market Frictions and Rational Agents' Myopia: Modeling Financial Frictions and Shock to Expectations in a DSGE Setting Estimated on Slovenian data (april 2019)
02.07.2018 Milan Damjanović: Učinek naznanitev ukrepov monetarne politike na obrestne mere v evro območju (julij 2018)
02.07.2018 Milan Damjanović, Igor Masten: Primerjava alternativnih mer monetarne politike v evro območju (julij 2018)
12.09.2017 Mojca Roter, Mojca Lindič, Matija Vodopivec: Wage differential between public and private sector in Slovenia (September 2017)
11.11.2016 Uroš Geršak, Daniela Muhaj: Inter-sectoral Production Linkages in Slovenia An Input-Output Analysis (November 2016)
03.05.2016 Črt Lenarčič, Robert Zorko, Uroš Herman, Simon Savšek: A Primer on Slovene House Prices Forecast (May 2016)
22.12.2015 Črt Lenarčič, Milan Damjanović: Slovene residential property prices misalignment with fundamentals (December 2015)
18.03.2015 Philip Schnattinger, Nataša Jemec, Matija Lozej, Matija Vodopivec, Petra Mohorič Peternelj: Rezultati ankete Wage Dynamics Network za leto 2014 v Sloveniji (marec 2015)
10.03.2015 Philip Schnattinger, Nataša Jemec, Matija Lozej, Matija Vodopivec, Petra Mohorič Peternelj: Results of the 2014 wage dynamics network survey in Slovenia (March 2015)
12.03.2014 Feliks Cimperman, Simon Savšek: Natančnost napovedi makroekonomskih agregatov Slovenije (marec 2014)
09.09.2013 Matija Lozej: Ravnotežni kazalnik konkurenčnosti za Slovenijo (september 2013)
09.09.2013 Manca Jesenko: Slovenian labour market throught the lens of worker flows (September 2013)
12.07.2013 Matija Vodopivec, Urška Čede: Productivity, unit labor costs and leverage in Slovenia: a descriptive analysis of longitudinal firm-level data (July, 2013)
06.06.2013 Ana Gorišek, Marko Pahor: Hipotekarna zadolženost in z njo povezana finančna negotovost slovenskih gospodinjstev (junij 2013)
22.11.2012 Mateja Gabrijelčič, Andreja Lenarčič, Mark Pisanski: Food Prices Pass-Through In Slovenia (November 2012)
22.11.2012 Nataša Jemec: Output Gap in Slovenia What Can We Learn from Different Methods? (November 2012)
19.11.2012 Biswajit Banerjee: Banking Sector Efficiency in New EU Member States A Survey (November 2012)
06.04.2012 Mateja Gabrijelčič: Cene naftnih derivatov za potrošnike (april 2012)
06.04.2012 Biswajit Banerjee, Manca Jesenko, Klavdija Grm: Regional Disparities in Slovenia (April 2012)
21.12.2011 Aleš Delakorda: Varčevanje in investicije pred krizo in v krizi (december 2011)
21.12.2011 Luka Žakelj, Mojca Roter, Manca Jesenko: Ali so zahtevane donosnosti na slovenske obveznice previsoke? (december 2011)
02.09.2011 Nataša Jemec, Andreja Strojan Kastelec, Aleš Delakorda: How do fiscal shocks affect the macroeconomic dynamics in the Slovenian economy (September 2011)
02.09.2011 Jan Kristijan Grobovšek, Damjan Kozamernik: How much room is there for flattening the tax schedule? The case of Slovenia (September 2011)
02.09.2011 Urban Sila, Manca Jesenko: Downward Wage Rigidity in Slovenia (September 2011)
02.09.2011 Matija Vodopivec: Equal pay for equal work wage and productivity differentials during Slovenia's transition (September 2011)
31.08.2011 Luka Žakelj, Nataša Jemec: Povezanost kazalnikov zaupanja in makroekonomskih gibanj (avgust 2011)
26.02.2010 Nataša Jemec: Inflation perceptions and expectations around Eurochangeover (February 2010)
23.12.2009 Hana Genorio, Monika Tepina: Analiza in možni vzroki za porast cen hrane v Sloveniji v letu 2007 (december 2009)
23.12.2009 Feliks Cimperman: Izračun kazalnikov konkurenčnosti za Slovenijo (december 2009)
16.12.2007 France Arhar: 1998 je prvo leto izvajanja strategije za vključitev v EU (Nastop v Državnem zboru 16.12.1997) (december 1997)
12.07.2007 Eva Senčar Svetina, Valentina Zorman, Tanja Golob, Renata Progar Zupan: Statistična obravnava mednarodnih rezerv ob vstopu Slovenije v v evro ombočje (maj 2007)
12.07.2007 Vida Bukatarević: Natančnost napovedi Banke Slovenije v obdobju 2001 do 2006 (maj 2007)
15.05.2007 dr. Dejan Krušec: Short term inflation projections for Slovenija: Comparing factor models with AR and VAR models (May 2007)
15.05.2007 Klara Stoviček: Forecasting with ARMA models: The case of Slovenian inflation (May 2007)
15.11.2005 Andreja Strojan Kastelec: Public expenditure in Slovenia: Past trends and current issues (November 2005)
15.11.2005 Tomaž Cajner: Cyclically adjusted budget balances in Slovenia (November 2005)
15.11.2005 Hana Genorio: General government debt sustainability in Slovenia (November 2005)
15.11.2005 Andreja Strojan Kastelec: Pakt o stabilnosti in rasti (november 2005)
15.11.2005 Andreja Strojan Kastelec: Primanjkljaj in dolg sektorja država in evropski sistem računov 1995 (november 2005)
14.04.2005 Timotej Jagrič, Gorazd Kovačič: Analiza ključnih sektorjev gospodarstva (april 2005)
14.04.2005 Matejka Kavčič: Ocenjevanje in analiza tveganj v bančnem sektorju (april 2005)
14.04.2005 Cilka Ferjančič: Trg dolžniških vrednostnih papirjev (april 2005)
15.07.2004 Hana Genorio, mag. Mojca Roter, mag. Andreja Strojan-Kastelec, mag. Tina Žumer: Denarna in fiskalna politika v primerljivih državah pred in po vstopu v ERM (julij 2004)
15.07.2004 Luka Flere: Realni efektivni devizni tečaj tolarja in konkurenčnost (julij 2004)
15.07.2004 Tina Žumer: Modelling prices and wages in Slovenia based on the supply side (July 2004)
15.07.2004 Aleš Delakorda: Določitev ravnotežnega tečaja tolarja po teoriji PPP (julij 2004)
15.07.2004 Uroš Čufer: Centralna pariteta in cenovna konkurenčnost (julij 2004)
15.07.2004 Uroš Čufer, Aleš Delakorda, Andreja Strojan Kastelec, Matjaž Noč, Tina Žumer: Vloga ekonomskih politik v ERM II - »Policy mix« (julij 2004)
15.07.2004 Hana Genorio, Damjan Kozamernik: Feer estimates – The Slovenian case (July 2004)
15.07.2004 Damjan Kozamernik: The ERM II issues – An interpretation of the Slovenian approach (July 2004)
15.07.2003 Damjan Kozamernik: Long-run growth and price convergence: Implications of a two-sector neoclassical growth model and application to the Slovenian case (July 2003)
15.07.2003 dr. Matejka Kavčič, dr. Irena Komprej: Uporabnost metode analize časovnih vrst za napovedovanje višine inflacije na eni od skupin indeksa cen življenjskih potrebščin (julij 2003)
15.05.2003 Aleš Delakorda: Izpolnjevanje ekonomskih kriterijev članstva Slovenije v EU in EMU (maj 2003)
15.05.2003 Cilka Ferjančič: Obračun in poravnava vrednostnih papirjev v državah Evropske unije (maj 2003)
15.05.2003 mag. Tomaž Košak: Vloga bank v transmisijskem mehanizmu denarne politike, determiniranem z obrestno elastničnimi finančnimi tokovi v tujino (maj 2003)
15.12.2002 Renata Bole: Denarna politika in plačilni sistemi (december 2002)
15.12.2002 Jože Bradeško: Adoption od the Eurosystem eligibility criteria for counterparties (December 2002)
15.12.2002 Franček Drenovec: Različni pogledi na ekonomsko politiko v tranziciji (december 2002)
15.09.2002 Tina Žumer: Estimation of the Balassa-Samuelson effect in Slovenia (September 2002)
15.09.2002 Timotej Jagrič: Measuring business cycles – A dynamic perspective (September 2002)
15.09.2002 Janez Fabijan: Organisation of data collection process in a new environment for balance of payment statistics (September 2002)
15.09.2002 Špela Majcen, Mojca Roter: Pomembnejše finančne prilagoditve centralne banke ob vstopu v EMU (september 2002)
15.12.2001 Alenka Snoj: Repo posli (december 2001)
15.12.2001 Mojca Žemva, Franc Remšak: Inflacijsko ciljanje na Madžarskem, Češkem in Poljskem (december 2001)
15.07.2001 Jože Bradeško, Cilka Ferjančič: Vrednostni papirji za zavarovanje terjatev v okviru evropskega sistema centralnih bank (julij 2001)
15.07.2001 dr. France Arhar: Praznovanje desete obletnice Banke Slovenije (julij 2001)
15.07.2001 Franc Remšak, Tatjana Šuler: Gibanje kapitalske ustreznosti bank v Sloveniji ter vpliv povezovanja bank na kapitalsko ustreznost bank in bančnega sistema (julij 2001)
15.04.2001 Jože Bradeško, Alenka Plut: Obvezne rezerve v Sloveniji in približevanje EMU (april 2001)
15.04.2001 Franček Drenovec: Kako se bo zniževala inflacija (april 2001)
15.04.2001 Aleš Delakorda, Andreja Strojan Kastelec: Raven in dinamika plač ter njihov vpliv na konkurenčnost (april 2001)
15.04.2001 Timotej Jagrič: Sistem vodilnih indikatorjev gospodarske aktivnosti za Slovenijo (april 2001)
15.01.2001 Aleš Delakorda, Mojca Žemva: Model za napovedovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov (december 2001)
15.01.2001 Andreja Strojan Kastelec: Ocena konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (januar 2001)
15.01.2001 Mojca Žemva: Občutljivost državnega dolga na spremembe deviznih tečajev in obrestnih mer (januar 2001)
15.11.2000 Franček Drenovec: Naraščanje zunanjega primanjkljaja in gospodarska rast (november 2000)
15.11.2000 Marko Košak: Učinkovitost bank in tržna struktura v slovenskem bančništvu (november 2000)
15.11.2000 Tomaž Košak: Vpliv spreminjanja valutne strukture premoženjske bilance na uspešnost poslovanja bank (november 2000)
15.07.2000 Irena Komprej: Implementacija sistema za desezoniranje časovnih vrst (julij 2001)
15.07.2000 Irena Komprej: Odločanje o izbiri metode za desezoniranje časovnih vrst (julij 2000)
15.07.2000 Damjan Kozamernik: Dinamični ekonometrični model gibanja makroekonomskij dejavnikov slovenskega gospodarstva (julij 2000)
15.06.2000 Tomaž Košak: Vpliv centralne banke na kratkoročne obrestne mere - likvidnostni učinek (junij 2000)
15.06.2000 Aleš Delakorda: Monetary policy in a small-scale economic model (June 2000)
15.03.2000 Alenka Šteblaj: Uporaba sodobnih plačilnih instrumentov v Sloveniji v letu 1999 (marec 2000)
15.03.2000 Franček Drenovec: Varčevanje, denar (M3) in banke v razmerah zunanjega primanjkljaja (marec 2000)
15.03.2000 Dr. Slaven Mićković, mag. Boštjan Vasle: Krivulja donosa državnih vrednostnih papirjev (marec 2000)
01.12.1999 Martina Kralj: Upravljanje zalog bankovcev (december 1999)
01.12.1999 Franček Drenovec: Kakšen je transmisijski mehanizem v Sloveniji (december 1999)
01.12.1999 Jože Bradeško: Donosi do dospetja slovenskih bančnih obveznic (december 1999)
26.10.1999 Dr. France Arhar: Denarna politika v luči globalizacije in nadaljnje stabilnosti (Nastop v Državnem zboru 26.10.1999) (september 1999)
01.09.1999 Alenka Šteblaj: Uporaba sodobnih plačilnih instrumentov v Sloveniji v prvem polletju 1999 (september 1999)
01.09.1999 Alenka Plut: Medbančni denarni trg (september 1999)
01.06.1999 Tomaž Košak: Likvidnostna kriza ali zgolj težava pri izpolnjevanju obvezne rezerve? (junij 1999)
01.06.1999 Dr. Slaven Mićković, mag. Boštjan Vasle: Obvladljivost dolga ožje opredeljene države (junij 1999)
01.06.1999 Marija Dolmovič: Tuje neposredne naložbe v Sloveniji (1993-1998) (junij 1999)
01.06.1999 Aleš Delakorda: Devizni tečaj, devizni trg in posegi centralne banke (junij 1999)
01.03.1999 Alenka Šteblaj: Uporaba sodobnih plačilnih instrumentov v Sloveniji v letu 1998 (marec 1999)
01.03.1999 Andreja Strojan: Analiza blagovnih tokov z modelom popravljanja napak (marec 1999)
01.03.1999 Dušan Murn: Javni izdatki in fiskalni primanjkljaj (marec 1999)
01.12.1998 Tomaž Košak: Modeliranje prilagajanja kratkoročnih posojilnih obrestnih mer obrestni meri Banke Slovenije: model korekcije napak (ECM) (december 1998)
01.12.1998 Andreja Strojan: Teoretična podlaga analize plačilne bilance in njenega vpliva na gospodarsko rast (december 1998)
01.12.1998 Dr. France Arhar: Ali politika pokojninskega in invalidskega zavarovanja vpliva na denarno politiko (december 1998)
01.12.1998 Aleš Delakorda: Povpraševanje po bančnih posojilih v Sloveniji (december 1998)
13.10.1998 Dr. France Arhar: Javne finance in stabilnost valute (Nastop v Državnem zboru 13.10.1998) (september 1998)
15.09.1998 Aleš Bradač: Monopolni dobiček centralne banke od izdajanje denarja (»seigniorage«) (september 1998)
15.09.1998 Damjana Iglič: Upravljanje s tveganji kartičnega poslovanja v bankah (september 1998)
01.09.1998 Alenka Šteblaj: Statistično spreminjanje in uporaba sodobnih plačilnih instrumentov v Sloveniji v prvi polovici leta 1998 (september 1998)
01.09.1998 Franček Drenovec: Indeks cen življenjskih potrebščin (CPI); Pregled inflacije 1995 - 1998, september 1998
15.06.1998 Mag. Boštjan Vasle: Ocena povpraševanja po denarju: model korekcije napak (junij 1998)
01.06.1998 Aleš Delakorda: Denar in gospodarska aktivnost (junij 1998)
15.03.1998 Vida Bukaterovič: Tuji finančni pritoki v Slovenijo (marec 1998)
15.03.1998 Denarna politika Banke Slovenije v letu 1997 (marec 1998)
15.03.1998 Bližnji cilj denarne politike Banke Slovenije za leto 1998 (marec 1998)
01.03.1998 Andreja Strojan, Tomaž Kotar: Koncentracija blagovne mernjave in pomen znotrajpanožne trgovine (marec 1998)
01.12.1997 Franček Drenovec: Uporaba multiplikatorja v analizi ponudbe M3 (december 1997)
01.12.1997 Matjaž Noč: Osnovna razčlenitev ponudbe M3 (december 1997)
01.12.1997 Feliks Cimperman: Spreminjanje strukture M3 prebivalstva (december 1997)
10.09.1997 Dr. France Arhar: Denarna politika majhnega odprtega gospodarstva (Nastop v Državnem zboru 10.9.1997) (september 1997)
01.09.1997 Mag. Uroš Čufer: Analiza strukture inflacije (september 1997)
01.09.1997 Tomaž Košak: Kaj nam strukturna pozicija denarnega trga pove o denarni politiki Banke Slovenije? (2. del, september 1997)
01.06.1997 Mag. Velimir Bole: Podatkovni model plačilnobilančnih prihodkov od potovanj (junij 1997)
01.06.1997 Dušan Murn: Tako imenovani javni dolg (junij 1997)
01.06.1997 Cilj denarne politike Banke Slovenije za leto 1997 (junij 1997)
01.06.1997 Denarna politika in inflacija v letu 1997 (junij 1997)
01.03.1997 Denarna politika Banke Slovenije v letu 1996 (marec 1997)
01.03.1997 Andreja Strojan: Zunanji pogoji poslovanja Slovenije po osamosvojitvi (marec 1997)
01.03.1997 Janez Fabijan: Uporaba sodobnih plačilnih instrumentov v letu 1996 (marec 1997)
01.03.1997 Dušan Murn: Predvidena revizija vladne finančne statistike (marec 1997)
01.12.1996 Gregor Strehovec: Podružnica tuje družbe v republiki Sloveniji (december 1996)
01.12.1996 Dušan Murn: Makroekonomska merila javnofinančnih učinkov (december 1996)
01.12.1996 Jera Rojko, Vida Bukaterovič: Tokovi tujega denarja v Sloveniji (december 1996)
01.12.1996 Metka Modic: Analiza povpraševanja po denarju v Sloveniji (december 1996)
01.09.1996 Dr. Marko Kranjec, Tomaž Košak: Transparentnost denarne politike Banke Slovenije in obrestne mere denarnega trga (septembe 1996)
01.09.1996 Mag. Borut Repanšek: Analiza mreže bančnih enot v Republiki Sloveniji (september 1996)
01.06.1996 Mag. Borut Repanšek: Matrika finančnih tokov (Flows of funds) (junij 1996)
01.06.1996 Franček Drenovec: Tabela finančnih tokov Slovenije (junij 1996)
01.03.1996 Denarna politika Banke Slovenije v letu 1995 (marec 1996)
01.03.1996 Jože Bradeško: Ekonometrični model denarnega multiplikatorja (marec 1996) -popravi pdf!
01.03.1996 Feliks Cimperman: Ocenjevanje povpraševanja po denarju za Slovenijo: model delnega prilagajanja (marec 1996)
01.12.1995 Vanda Zorc Rems: Metodološke spremembe plačilne bilance Slovenije (december 1995)
01.12.1995 Mag. Anton Kožar, Andreja Strojan: Kvantitativna analiza trgovinske bilance Slovenije (december 1995)
20.10.1995 France Arhar: O denarni politiki letos in v 1996. letu (Nastop v Državnem zboru 20.10.1995) (december 1995)
01.06.1995 Matjaž Noč: Analiza ponudbe primarnega denarja (junij 1995)
01.12.1994 Alenka Jerkič: Zbiranje podatkov o neposrednih naložbah v Sloveniji (december 1994)
01.12.1994 Dušan Murn: Problematika statistike vladnih financ v Sloveniji (december 1994)
01.12.1994 Žiga Bahovec, Aleš Žajdela: Asociacijski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo (december 1994)
01.03.1994 Dušan Murn: Gospodarski sektorji in javne finance (marec 1994)
01.12.1993 Snežana Del Fabro: Devizni režim in sistem poslovanja s tujino (december 1993)
01.12.1993 Alenka Jerkič: Članstvo Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (december 1993)