Izdana dovoljenja

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 276. člena ZBan-2 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).
 

Datum izdaje dovoljenja

Delničar

Banka

Delež v %

4. 3. 2016 Biser Bidco, S.a.r.l. Luksemburg in Apollo Global Management, LLC Nova Kreditna banka Maribor d.d. od 50
21. 6. 2016 AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe Gorenjska banka d.d. Kranj od 10 do 20
16. 9. 2016 UniCredit S.p.A. UniCredit Banka Slovenija d.d. od 50
24. 11. 2016 M&V Investments AD Beograd Gorenjska banka d.d. Kranj od 10 do 20
(posredno)
13. 6. 2017 Privredna banka Zagreb d.d. in njej nadrejena oseba Banka Intesa Sanpaolo d.d. od 50
12. 2. 2018

Prva osebna zavarovalnica, d.d.  in njej nadrejene osebe

Deželna banka Slovenije d.d. od 10 do 20
od 20 do 1/3
21. 2. 2018 AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe Gorenjska banka d.d. Kranj od 20 do 1/3
29. 10. 2018 AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe Gorenjska banka d.d. Kranj od 50
11. 12. 2018 Biser Holdings Limited Nova Kreditna banka Maribor d.d. od 50
8. 1. 2019 Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije - SVIZ Slovenije Delavska hranilnica d.d. Ljubljana od 10 do 20
13.12.2019 OTP Bank PLC SKB d.d. od 50
22. 4. 2020 KD Group d. d. in KD d. d. Deželna banka Slovenije d. d, od 20 do 1/3
14. 8. 2020 Skupni kvalificirani imetniki Deželna banka Slovenije d. d. od 20 do 1/3
9. 11. 2020 Dr. Otmar Zorn Hranilnica Lon d. d., Kranj od 10 do 20
9. 11. 2020 GIC Gradnje d. o. o. in nadrejena oseba Hranilnica Lon  d. d., Kranj od 10 do 20

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 309. člena ZBan-3 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).
 

Datum izdaje dovoljenja

Oseba

Banka

4. 8. 2015 Barbara Cerovšek Zupančič Deželna banka Slovenije d.d.
27. 9. 2016 Goran Katušin SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
7. 12. 2016 Jonathan Charles Locke Nova Kreditna banka Maribor d.d.
24. 2. 2017 John Michael Denhof Nova Kreditna banka Maribor d.d.
14. 3. 2017 Alessandro Pontoglio UniCredit Banka Slovenija d.d.
29. 3. 2017 Renato Založnik Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
6. 7. 2017 Ivan Ivičić Banka Intesa Sanpaolo d.d.
12. 7. 2017 Drago Kavšek Banka Intesa Sanpaolo d.d.
11. 1. 2018 Jozef Kausich Banka Intesa Sanpaolo d.d.
12. 2. 2018 Elena Burdakova Sberbank banka d.d.
6. 6. 2018 Andrej Andoljšek Addiko Bank d.d.
29. 6. 2018 Matej Falatov Nova Kreditna banka Maribor d.d.
17. 8. 2018 Ivanka Prezhdarova UniCredit Banka Slovenija d.d.
11. 9. 2018 Klemen Bajt Primorska hranilnica Vipava d.d.
7. 12. 2018 Marko Rozman Deželna banka Slovenije d.d.
10. 12. 2018 Mario Henjak Gorenjska banka d.d., Kranj
18. 3. 2019 Marko Filipčič Gorenjska banka d.d., Kranj
16. 4. 2019 Aytac Aydin Nova Kreditna banka Maribor d.d.
4. 7. 2019 Anja Božac Addiko Bank d.d.
16. 10. 2019 Damjan Dolinar Sberbank banka d.d.
21. 10. 2019 Anita Stojčevska SKB banka d.d., Ljubljana
16. 1. 2020 Stefan Vavti Banka Sparkasse d.d
16. 6. 2020 Imre Endre Balogh Hranilnica LON d.d., Kranj
7. 7. 2020 Matej Brecelj Primorska Hranilnica Vipava d. d.
7. 8. 2020 Nevena Nikše UniCredit Banka Slovenija d. d.
14. 12. 2020 Igo Gruden Hranilnica LON d. d., Kranj
15. 01. 2021 Jana Benčina Henigman Sberbank banka d.d.

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 276. člena ZBan-2 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).
 

Datum izdaje dovoljenja

Banka

Storitve

7. 7. 2015 Banka Intesa Sanpaolo d.d. finančni zakup (lizing, najem)
30. 5. 2016 Gorenjska banka d.d., Kranj finančni zakup (lizing, najem)
30. 6. 2016 Gorenjska banka d.d., Kranj trženje investicijskih skladov
20. 12. 2016 Banka Intesa Sanpaolo d.d. svetovanje v zvezi z naložbami (investicijsko svetovanje)
13. 6. 2017 Delavska hranilnica d.d., Ljubljana odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring)
24. 10. 2019 Delavska hranilnica d.d., Ljubljana zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo
7. 8. 2020

Nova Kreditna banka Maribor d. d.

skrbniške in administrativne storitve po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje