Sporočilo za javnost - Banka Slovenije bo namenila 43 mio EUR lanskega presežka v proračun Republike Slovenije

04.05.2017 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je sprejel odločitev o delitvi presežka Banke Slovenije, ustvarjenega v letu 2016, ki je znašal 57,3 mio EUR.

V skladu s 50. in 50.a členom Zakona o Banki Slovenije se v proračun Republike Slovenije nameni vsaj 25% presežka Banke Slovenije, preostanek pa gre v splošne rezerve Banke Slovenije. Svet Banke Slovenije je v dogovoru z ministrstvom za finance sklenil, da se v proračun Republike Slovenije nameni 75% lanskega presežka oziroma 43,0 mio EUR, preostalih 25% oziroma 14,3 mio EUR pa bo šlo v splošne rezerve Banke Slovenije.
Tak sklep pomeni nadaljevanje prakse zadnjih let, ko je Banka Slovenije za proračun Republike Slovenije letno namenjala vsaj 75% presežka prihodkov nad odhodki, kar je razvidno tudi iz spodnje tabele. Skupno je Banka Slovenije zgolj v zadnjih petih letih v proračun Republike Slovenije nakazala skoraj 300 milijonov evrov.

Tabela: Vplačila Banke Slovenije v proračun Republike Slovenije (v mio EUR)

LetoPresežek Banke SlovenijeZakonska obveza nakazila v proračun RSPresežek, nakazan v proračun RS
2012131,933,0108,9
201350,412,646,8
201474,818,760,0
201554,013,540,5
201657,314,343,0
Skupaj:299,2

Več o lanskoletnem poslovanju Banke Slovenije je objavljeno v publikaciji Letno poročilo 2016.