Nagrade Banke Slovenije

Banka Slovenije že od leta 1992 podeljuje nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Do sedaj smo tako nagradili že več kot 300 izbranih del. O izboru del odloča Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo.

Nagrajene naloge
 

2022

 • Jernej Kadivnik: The Impact of Monetary Policy on US Equity Market during Covid-19 Pandemic (magistrsko delo)
 • Gorazd Govekar: Posojilna aktivnost javno kotirajočih evropskih bank v obdobju pandemije COVID-19 (magistrsko delo)
 • Evgen Brenčič: Dejavniki visokotehnološkega izvoza držav članic EU (magistrsko delo)
 • Aida Ćehajić: Financiranje bank, kreditna rast in makrobonitetna regulacija (doktorsko delo)

Več o podelitvi 25. 11. 2022: Sporočilo za javnost

2021

 • Vida Maver: Inflation forecasting driven by inflation expectations: A dynamic multi-factor model (magistrsko delo)
 • Martin Pezdir: Izračun cenovnih indeksov s strojnim učenjem za avtomatsko razvrščanje produktov (magistrsko delo)
 • Polona Zorko: Odziv evropskih bank na novo regulativo o likvidnostnem tveganju v bankah po finančni krizi (magistrsko delo)
 • Enia Bearzotti: ESG Integration in Portfolio Construction: An Empirical Study Of European Stocks (magistrsko delo)
 • Rok Mlakar: Macroeconomic drivers of the Yield curve (magistrsko delo)
 • Ursula Slapnik: Textual sentiment in sovereign credit rating reports (doktorsko delo)
 • Gašper Ploj: Three Essays on the Interconnectedness of Labor Markets and Household Finance (doktorsko delo)

Več o podelitvi 26. 11. 2021: Sporočilo za javnost

2020

 • Urška Bele: Modeliranje terminske strukture nemških državnih obveznic z uporabo ACM modela (magistrsko delo)
 • Mark Požlep: Impact of bank bailouts on medium term economic growth (magistrsko delo)
 • Maja Mišič: An analysis of the effects of unconventional monetary policy measures in the euro area with a SVAR model (magistrsko delo)
 • Matevž Skočir: The use of multi-factor asset pricing models in the corporate valuation (doktorsko delo)
 • Iskra Sokolovska: The analysis of the double dividend from the perspective of public and private finance (doktorsko delo)

Več o podelitvi 15. 12. 2020: Sporočilo za javnost

2019

 • Anamarija Krpina: Izvajanje programa Evropske centralne banke o dokončnih denarnih transakcijah (OMT) v luči prepovedi monetarnega financiranja držav članic evroobmočja (magistrsko delo)
 • Mitja Lavrič: The determinants of banks' liquidity buffers in Slovenia (magistrsko delo)
 • Juš Pogačar: Modeliranje verjetnosti neplačila po standardih računovodskega poročanja (magistrsko delo)
 • Emilija Popovska: The effects from implementing the Single Supervisory Mechanism in the Euro area with emphasis on bank's stability (magistrsko delo)
 • Noemi Matavulj: Analiza dostopnosti finančnih virov za podjetja (magistrsko delo)
 • Blaž Kovač: Electricity market uncertainity and time-varying volatility estimation (magistrsko delo)
 • Nataša Vrh: Causes and consequences of positioning within global value chains: industry and firm-level analysis in CEE countries (doktorsko delo)

Več o podelitvi 6. 11. 2019: Sporočilo za javnost

2018

 • Kaja Batagelj: Prihodnost poslovanja bank (magistrsko delo)
 • Tilen Višnjevec in Neža Zemljič: Monetary Policy Shocks and Cross-Country Heterogeneity in the Euro Area (magistrsko delo)
 • Matic Zupančič: Model lokalne volatilnosti (magistrsko delo)
 • Matej Tomec: Vpliv dokapitalizacije na dobičkonosnost in makroekonomski učinek sistemskih bank ZDA in EU v času globalne finančne krize (doktorsko delo)

Več o podelitvi 9. 10. 2018: Sporočilo za javnost 

2017

 • Primož Knavs: Spremljanje poslovnih modelov slovenskih bank (magistrsko delo)
 • Aljoša Ortl: Practical aspects of developing and validationg corporate probability of default model and the use of machine learning / Praktični vidik razvoja in validacije modela verjetnosti stečaja podjetja za gospodarske družbe in uporaba strojnega učenja (magistrsko delo)
 • Živa Petkovšek: Pitebergov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma (magistrsko delo)
 • Nika Sosič: Vpliv deviznega tečaja na domače cene na primeru Slovenije: analiza VAR modela s spremenljivimi parametri (magistrsko delo)
 • Matej Jovan: Ocenjevanje verjetnosti neplačila podjetij z Mertonovim (1974) modelom in modelom ogroženosti v diskretnem času (doktorsko delo)

2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005