Kako ECB in nacionalne centralne banke v euroobmočju ustvarjamo dobiček ali izgubo?

29.11.2022 / Sporočilo za javnost

Osnovni cilj ECB je ohranjanje stabilne rasti cen, pri čemer je dobiček/izguba stranski učinek teh prizadevanj. Enako velja tudi za nacionalne centralne banke. Kako nastaneta dobiček ali morebitne izguba oziroma iz katerih virov centralne banke ustvarjamo prihodke, je pojasnjeno na naslednji povezavi.