Sporočilo za javnost - Uspešno izvedena migracija slovenskega okolja na poravnalno platformo TARGET2-Securities

06.02.2017 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije in KDD - Centralna klirinško depotna družba (KDD) sta danes, 6. februarja 2017, uspešno migrirali na enotno tehnično platformo Evrosistema za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities (T2S). 

Z migracijo na T2S bo poravnava vseh poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih v okviru organiziranega trga v upravljanju Ljubljanske borze d.d., in poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih dvostransko izven organiziranega trga v okviru KDD po načelu dostave proti plačilu ali dostave brez plačila, izvedena v T2S. V ta namen sta Banka Slovenije in KDD na T2S tehnično prenesli denarne račune in račune vrednostnih papirjev, ki pa v upravljavskem in pravnem smislu ostajajo v pristojnosti Banke Slovenije in KDD. 

Banka Slovenije v T2S deluje kot upravljavec nacionalne denarne komponente za denarne račune T2S, v kateri je slovenskim tržnim udeležencem omogočen dostop do denarnih računov v T2S in posojila za čez dan v evrih za potrebe poravnave poslov z vrednostnimi papirji. Ustrezno KDD v T2S deluje kot upravljavec poravnalnega sistema vrednostnih papirjev, v ta namen pa je za člane v T2S odprla račune vrednostnih papirjev. 

Vključitev na T2S slovenskemu trgu omogoča kontinuiteto sodelovanja v evropskih harmonizacijskih in integracijskih procesih na področju post-trgovanja. Celoten proces prilagajanja slovenskega okolja na T2S pa dejansko poteka že od leta 2008, ko je Evrosistem sprejel odločitev o izgradnji T2S, v tem procesu pa so bile izvedene številne aktivnosti z namenom harmonizacije delovanja domačega post-trgovalnega segmenta trga vrednostnih papirjev.

Pričakovani pozitivni učinki vključitve slovenskega okolja na T2S so

  1. povečanje nabora potencialnih tujih investitorjev za slovenske izdajatelje vrednostnih papirjev zaradi lažjega dostopa tujih centralnih depotnih družb in posrednikov do slovenskih vrednostnih papirjev, 
  2. učinkovitejše izvajanje in zmanjšanje stroškov pri čezmejnih poravnavah vrednostnih papirjev zaradi večje stopnje harmonizacije in standardizacije operativnih in tehničnih rešitev pri poravnavi vrednostnih papirjev, 
  3. izboljšanje pogojev za povečanje obsega čezmejnih transakcij z vrednostnimi papirji zaradi predvidenega znižanja transakcijskih stroškov za čezmejne poravnave, 
  4. povečanje učinkovitosti poslovanja slovenskih posrednikov zaradi zmanjšanja/odprave razkoraka med slovensko in čezmejnimi tržnimi praksami pri poravnavi vrednostnih papirjev, 
  5. ponudba novih storitev za posrednike na slovenskem trgu vrednostnih papirjev, 
  6. povečanje konkurence med slovenskimi ponudniki post-trgovalnih storitev, 
  7. učinkovitejše izvajanje domačih in čezmejnih postopkov zavarovanja kreditnih operacij Evrosistema, 
  8. učinkovitejše povezovanje KDD s tujimi centralnimi depotnimi družbami z uporabo infrastrukturnih storitev T2S.

Podrobnejša pojasnila o T2S in vključevanju slovenskega okolja so na spletni strani Banke Slovenije v poglavju Plačilni in poravnalni sistemi - razdelek TARGET2-Securities (T2S).