Člani sistema, ki se lahko vključijo v sistem izmenjave

  • osebe, ki niso obvezni člani sistema izmenjave in v Republiki Sloveniji opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja v skladu z zakonom, ki ureja potrošniško kreditiranje,
  • osebe, ki niso obvezni člani sistema izmenjave in imajo sedež ali prebivališče v drugi državi članici in opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja ali storitve finančnega zakupa nepremičnin,
  • pravne osebe, ki niso obvezni člani sistema izmenjave in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter v okviru svoje glavne dejavnosti opravljajo storitev kreditiranja s sklepanjem kreditnih pogodb.

 

Seznam članov sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ

Seznam članov sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON