Višja raven zagotavljanja in objavljanja statističnih podatkov

10.02.2020 / Sporočilo za javnost

Slovenija je 7. februarja pristopila k mednarodnem standardu SDDS Plus (Special Data Dissemination Standard Plus). Gre za najvišjo raven zagotavljanja in objavljanja statističnih podatkov, ki jo predpisuje Mednarodni denarni sklad. Slovenija se je s tem priključila 22 državam sveta, ki to raven že uporabljajo. V projektu sodelujejo Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije in Banka Slovenije kot koordinator.

SDDS Plus je standard Mednarodnega denarnega sklada, ki se nanaša na objavljanje makroekonomskih in finančnih podatkov na predpisan ter mednarodno primerljiv način glede kvalitete, frekvence, rokov in načina objave podatkov in metapodatkov. Za razliko od standarda SDDS, ki ga je Slovenija uporabljala vse od njegovega nastanka leta 1996 do sedaj, višja raven uvaja dodatne podatkovne kategorije in uporabniško prijaznejši dostop do  podatkov v obliki časovnih vrst (tudi v SDMX formatu). Pri tem je zagotovljena najvišja stopnja transparentnosti pri podajanju statističnih informacij posamezne države. Podatki so dostopni prek nacionalne spletne strani, ki jo zagotavlja Banka Slovenije.

Mednarodni denarni sklad je višji standard SDDS Plus vzpostavil leta 2012 v času gospodarske in finančne krize. Podatki so namenjeni predvsem analitikom in strokovni javnosti za lažjo primerjavo med posameznimi državami ter se delijo na štiri sklope: realni sektor, fiskalni sektor, finančni sektor in sektor tujina.

Mednarodni denarni sklad je informacijo o pristopu Slovenije k standardu SDDS Plus objavil tudi na svoji spletni strani.