Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

19.04.2022 / Sporočilo za javnost

Do 24. aprila 2022 poteka Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) v Washingtonu.

Guverner Boštjan Vasle se udeležuje zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (International Monetary and Financial Committee – IMFC), ki se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, v luči vpliva epidemije COVID-19 in ruske agresije na Ukrajino, gospodarskih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.