Banka Slovenije prejela enajst prijav kršitev v sistem obveščanja

19.07.2018 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 30. 6. 2018 v okviru sistema prijave kršitev prejela 11 prijav kršitev. Šest prijav se je po vsebini nanašalo na vprašanja potrošnikov, med temi je bila ena pritožba potrošnika, ki je bila Banki Sloveniji odstopljena s strani ECB. Potrošniške prijave se niso obravnavale po pravilih za preiskavo prijav kršitev in so bile odstopljene v reševanje pristojnim strokovnim službam. V preostalih petih primerih je bila uvedena preiskava (štiri glede kršitev ZBan-2 in dve glede kršitev ZPPDFT-1). Pet prijav je zaključenih, dve sta v obdelavi.