Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer

15.09.2023 / Sporočilo za javnost

Najnovejše gospodarske napovedi za evrsko območje predvidevajo nekoliko počasnejšo rast gospodarstva in nekoliko višjo inflacijo. V takšnih razmerah, ko bo inflacija dlje časa ostala visoka, smo se člani Sveta ECB odločili, da ključne obrestne mere ponovno dvignemo za 25 bazičnih točk. Na podlagi trenutne ocene, so s tem dvigom obrestne mere dosegle ravni, ki bodo ob dovolj dolgem ohranjanju pomembno prispevale k vrnitvi inflacije na ciljno raven. Tudi naše prihodnje odločitve bodo še naprej zagotavljale, da bodo nivoji obrestnih mer dovolj restriktivni, kolikor časa bo potrebno, da se bo inflacija pravočasno vrnila k našemu 2-odstotnemu cilju.

Člani Sveta ECB smo včeraj obravnavali najnovejše gospodarske napovedi, ki za obdobje 2023–2025 ob upadanju inflacije predvidevajo nekoliko poslabšane izglede za gospodarsko rast. Rast BDP bo tako letos v luči šibke tekoče dinamike, ki se bo nadaljevala tudi v preostanku leta, 0,7‑odstotna. V 2024 in 2025 se bo gospodarska rast ob pozitivnih učinkih nižje inflacije, izboljšanju razmer v svetovni trgovini ter postopni krepitvi realnih dohodkov gospodinjstev nato okrepila na 1,0 % in 1,5 %. Inflacija se bo tekom napovednega obdobja postopno zmanjševala in bo v povprečju letošnjega leta 5,6-odstotna, v 2024 in 2025 pa se bo tudi zaradi naraščajočih dezinflacijskih učinkov ostrejše denarne politike nadaljnje zmanjšala na 3,2 % in 2,1 %.  

Razmere na finančnih trgih so bile v avgustu stabilne. To se kaže v nizki volatilnosti in stabilnih kreditnih premijah na bolj tveganih finančnih segmentih, kljub nekoliko poslabšanim gospodarskim obetom evrskega območja. Ob vztrajnejši inflaciji tržni udeleženci pričakujejo, da bodo ključne obrestne mere ostale na visokih nivojih dlje časa. Posledično so predvsem na daljšem delu porasle donosnosti obveznic javnega in zasebnega sektorja v evrskem območju.

Ob upoštevanju najnovejših napovedi in dejstva, da inflacija kljub zmanjševanju ostaja visoka, smo se člani Sveta ECB odločili, da ključne obrestne mere ponovno dvignemo za 25 bazičnih točk. Na podlagi svoje trenutne ocene menimo, da so s tem dvigom ključne obrestne mere ECB dosegle ravni, ki bodo ob dovolj dolgem ohranjanju pomembno prispevale k vrnitvi inflacije na ciljno raven.

Ob tem posebej poudarjam, da bodo nadaljnji koraki, kot do sedaj, odvisni od aktualnih razmer, zlasti od ekonomskih in finančnih podatkov, gibanja osnovne inflacije ter jakosti učinkovanja naših ukrepov. Naše prihodnje odločitve bodo skladno s tem še naprej zagotavljale, da bodo nivoji obrestnih mer dovolj restriktivni, kolikor časa bo potrebno, da se bo inflacija pravočasno vrnila k našemu 2-odstotnemu cilju.