Arhiv nekdanjih publikacij

Mesečna informacija o poslovanju bank

Mesečna informacija o poslovanju bank

Publikacija Mesečna informacija o poslovanju bank vsebuje ključne bilančne podatke bančnega sistema (bilančna vsota, obseg vlog in posojil, prihodke, odhodke in dobiček/izgubo bank), aktualne podatke o obrestnih merah in nedonosnih posojilih ter podatke o poslovanju lizinških družb. Objavljamo jo na mesečni ravni.   

Od aprila 2023 izhaja v obliki obogatene statistične zbirke podatkov, objavljene na ločeni spletni strani. Dvakrat na leto (junija in decembra) pa je objavljena skupaj z daljšim komentarjem.

Preberi več
Gospodarska in finančna gibanja

Gospodarska in finančna gibanja

Publikacija Polletni pregled gospodarskih in finančnih gibanj je polletna publikacija, ki izhaja dvakrat letno, predvidoma aprila in oktobra. Podrobno analizira mednarodno okolje, slovenski realni sektor, trg dela, javne finance, financiranje podjetij, gospodinjstev in bank ter inflacijo. V posebnih prispevkih (izbrane teme in okvirji) so predstavljene aktualne teme, publikacija pa vključuje tudi izbor statističnih podatkov s področjih finančnih institucij in trgov, ekonomskih odnosov s tujino in finančnih računov.

Publikacija nadomešča publikacijo Gospodarska in finančna gibanja, ki je izšla štirikrat letno.

Preberi več
Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji

Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji

Banka Slovenije dvakrat letno, junija in decembra, poda svojo napoved makroekonomskih gibanj v Sloveniji za naslednja tri leta. Gre za napovedi gibanja BDP in njegove strukture po izdatkovni metodi, inflacije in brezposelnosti. V publikaciji so zbrane tudi projekcije slovenskega BDP in inflacije drugih institucij (UMAR, EIPF, Evropska komisija, MDS idr.).

Napovedi izhajajo kot ločena publikacija od junija 2016, pred tem so bile projekcije vključene v publikacijo Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami.

Preberi več

Poročilo o cenovni stabilnosti

Preberi več

Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja

Preberi več

Mesečna informacija o dogajanjih na denarnem trgu

Preberi več

Finančni trgi

Preberi več

Krediti in obrestne mere

Preberi več

Rezultati anket

Preberi več

Poročilo o denarni politiki

Preberi več

Delovna gradiva

Preberi več

Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja

Preberi več